היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

ספרות פיקוד העורף

בעמוד זה תוכלו לעיין בספרות התו"ל (תורות הלחימה) הבלתי מסווגת של פיקוד העורף, הכוללת תפיסות ותורות לכוחות פיקוד העורף ומנחים לגופים אזרחיים בתחומי ההתגוננות האזרחית. ניתן גם להוריד את הקבצים למחשבכם האישי.