היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

רשויות ומשרדי ממשלה

ענף רמו"ת הוקם בחודש מאי 2006 ובמהלך ההקמה, במסגרת ההיכרות עם משרדי הממשלה, הרשויות, גופי התשתיות הלאומיות ומל"ח, פרצה מלחמת לבנון השניה שהביאה לבניה מהירה מתוקף המצב.
במהלך מלחמת לבנון השנייה, מבצע "עופרת יצוקה" ומבצע "עמוד ענן", נתן הענף מענה אישי לכל הארגונים בתחומי ההתגוננות האזרחית.
במהלך השנים 2007-2008 הושלם איוש הרמ"דים בענף. כיום בענף ארבעה מדורים:

1.מדור רשויות
2.מדור משרדי ממשלה
3.מדור תשתיות לאומיות
4.מדור ממונה הג"א ומתנדבים

 בדף זה, תוכלו למצוא חומרים מקצועיים שנכתבו על ידי הענף ולקבל עדכונים על פעילותו השוטפת של הענף.

 

ההיבט החוקי לפעילות הענף

א. פיקוד העורף, שהוקם בפברואר 1992, משמש ,כשירות הג"א ,על פי  חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א - 1951.‏
ב. ההתגוננות האזרחית מוגדרת בחוק:
 " האמצעים הנקוטים לשם התגוננות מפני כל התקפה, או סכנת התקפה על האוכלוסייה האזרחית, או לשם צמצום תוצאותיה של התקפה כזאת להוציא אמצעי לחימה שלא להגנה עצמית".
 ג. פקע"ר כהג"א שואב את סמכויותיו מחוק הג"א (1951 ) ומהחלטות ממשלה ובהקשר של נוהל זה:
לגבש, לקבוע ולפרסם את תורת ההתגוננות האזרחית.
להדריך את האוכלוסייה בעורף, בשילוב- הגורמים האזרחיים, זאת  על מנת להכינה לשעת חרום, כמו גם לציידה באמצעי התגוננות אזרחית וכן להנחותה בעת קיום מצב מיוחד בעורף בנושאי התגוננות אזרחית.
להדריך ולכוון את ארגוני העזר (4) למילוי תפקידם בתחום ההתגוננות האזרחית ולהפעיל אותם ואת הציוד שברשותם בתקופת קרבות או בעת תמרוני העורף.
לתאם את פעולותיהם של משרדי המשלה, של הרשויות המקומיות ושל מפעלים פרטיים בענייני התגוננות אזרחית.
לפעול - באישור שר  הביטחון, אם בדרך כלל ואם לעניין מסוים, ובתיאום עם  הרשויות הנוגעות בדבר - להצלת נפש ורכוש שאינה כרוכה בהתגוננות אזרחית.
 ד. הכנת תוכנית התגוננות אזרחית היא בעיקרה פעילות המתבצעת ברגיעה, והפעלתה לרוב מתבצעת בשעת/במצבי חירום.‏