היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

הדרכת תלמידים

 פיקוד העורף בשיתוף עם משרד החינוך פיתחו את תכנית "חינוך לחירום". התכנית הינה רב גילית, הנלמדת בשכבות הגיל  ב', ג', ה', ז', ט', ו-י"א.  (4-6 שעות לימוד בכל שכבת גיל).

התכנית מועברת על ידי מחנכי הכיתות אשר הוכשרו לכך מתוך נקודת הנחה שהמחנך הוא זה שינהיג ויוביל את כיתתו בעת אירוע חירום והוא  זה שיהווה ה"כתובת" הטבעית ביותר עבורם. תלמידי כיתות ה' ילמדו תכנית מורחבת בת 10 שעות לימוד אשר תועבר על ידי מאלש"ח (מדריכ/ה לשעת חירום).

מדוע להכין ילדים לשעת חירום?

  1. ילדים בגילאים שונים נדרשים לתפקד במצב חירום ומגיל מסוים, מסוגלים להפנים התנהגויות נדרשות ואפקטיביות למצבי חירום.
  2.  מהווים כשליש מאוכלוסיית מדינת ישראל.
  3. ידע עשוי להפחית את רמת החרדה הצפויה בעת אירוע חירום. יש להסביר לילד בהתאם לרמתו הרגשית והקוגנטיבית את המצב.
  4. ילדים מהווים "שגרירים" וסוכני שינוי במשפחותיהם באשר למוכנות נדרשת והטמעת התנהגותרצויה בזמן חירום.
  5. כדי לבנות חברה עם 'תרבות של מוכנות' יש לפעול במערכת החינוך ולהתחיל בפעילות זו מגיל צעיר.

התכנית נבנתה בהתאם ליכולות הרגשיות והקונטיביות של כל קבוצת גיל תוך שימוש במסרי העצמה והתמודדות. כך למשל, מובאים סיפורים רבים של ילדים הן מהארץ ומן העולם אשר התמודדו בהצלחה עם מצב חירום, הצילו עצמם ואף אחרים.  התכנית נלמדת באופן חוויתי והיא כוללת קטעי וידאו, לומדות, קטעי שמע , איורים, פעילויות משחקיות ועוד.

התכנית מכוונת תחילה לאיומים הקיימים בסביבתו הפרטית של התלמיד, בביתו, בדרך אל בית הספר וכו' ואט אט נוגעת בנושאים יותר רחבים כגון, דרכי ההתגוננות בעת אירועי ירי טילים, בחירת המרחב המוגן, רעידת אדמה  . בתכנית

התכנית מקיפה את מצבי החירום השונים המהווים איום ובכלל זה: ירי טילים. שריפה, רעידת אדמה, צונאמי, אירוע חומרים מסוכנים ואירוע בלתי קונבנציונאלי .

כל מצב חירום מוצג מכמה היבטים:

         המשמעות האנושית של התופעה,

         הנזקים האפשריים,

         היבטים מניעתיים והתכוננות לאירוע.

       התנהגות תוך כדי האירוע ולאחריו.

פעילות משותפת: הורים-ילדים.

·    פעילות משותפת מתבקשת משום אופיו של הנושא: ההורים יכולים לתרום מורשת עבר הקשורה לאירועים, חוויות וניסיון מצטבר, והילד יכול להעביר ידע ומסרים חיוניים אחרים, תוך שהוא גורר את המשפחה לפעילות בנושא.

·      שיאה של הפעילות – תכנית חירום משפחתית שנבנית במשותף ע"י כל בני המשפחה.