היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32


איום הרקטות והטילים


מצבי חירום עלולים לפקוד אותנו ללא זמן להכנה מוקדמת (לדוגמא: רעידת אדמה) ולכן הזמן הטוב ביותר להתכונן הוא כבר היום, בשגרה. פעולות ההכנה הן מעטות ופשוטות והן מצילות חיים. פיקוד העורף מדריך את הציבור במדינת ישראל, באופן שוטף ורציף באמצעים שונים, כיצד עליו להיערך למצבי החירום השונים.

נדגיש שאין בידנו כל מידע קונקרטי על אירוע חירום או מלחמה הצפויים בקרוב.
הכנת אוכלוסייה למצבי חירום, כבר בימי שגרה, היא הדרך הנכונה והיעילה ביותר להתמודדות טובה יותר במצבי חירום. ממחקרים רבים שנערכו בארץ ובעולם למדנו כי הכנה של הציבור להתנהגות נכונה במצבי חירום משפרת את ההתמודדות. מעבר לכך, מחקרים מראים כי מידע מפחית חרדה. פיקוד העורף מקיים באופן שוטף פעילויות הדרכה  והנחייה של הציבור להערכות למצבי חירום שונים.

בעת מלחמה ייתכן איום של ירי רקטות וטילים. רקטות וטילים בעלי חומר נפץ אשר בעת פגיעה בקרקע, יגרמו לפיצוץ, שעלול לפגוע במבנים ותשתיות ואף בבני אדם. חשוב לדעת שהמרחב המוגן נותן הגנה טובה מפני פגיעות רקטות וטילים כפי שנוכחנו לדעת במערכות קודמות.  מי שנשמע להנחיות פיקוד העורף – מציל את חייו וחיי משפחתו.

 

 


כמות הטילים הנמצאים בידי מדינות אויב ובידי ארגוני הטרור משתנים ממדינה למדינה ומארגון לארגון. מדינת ישראל ערוכה להתמודד עם ירי של מאות ואלפי טילים.


 


 

 

טילים מסוגים שונים יכולים להגיע לטווחים שונים. תושבים בכל מדינת ישראל נדרשים להיערך למצבי החירום השונים. בשעת חירום, ינחה פיקוד העורף כיצד לנהוג בכל אזור במדינה.

 

פיקוד העורף אמון על תחומי ההתגוננות האזרחית בשגרה ובחירום.
בימי שגרה פועל פיקוד העורף על מנת להדריך את האוכלוסייה כיצד לנהוג במצבי חירום, מדריך ומנחה את הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה וגופי התשתית לביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית.
בשעת חירום, מפעיל פיקוד העורף את מערך החילוץ וההצלה, מספק התרעה לתושבים בפני איום, מנחה את האוכלוסייה כיצד עליה לפעול, מנחה את הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה בביצוע תפקידם בחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית.
יחד עם הערכות גורמי הביטחון, למתן מענה לאירועים השונים, רק האזרח יכול להכין את עצמו ואת משפחתו למצבי החירום.

 

סכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש ללא זמן להכנה מוקדמת.
ניסיון העבר מוכיח כי אנשים שהתכוננו וידעו כיצד להתמודד עם מצבי חירום, הצליחו לפעול בצורה נכונה והצילו את עצמם ואת בני משפחתם. פעולות פשוטות היום – יצילו אותך ואת משפחתך בשעת חירום.
כבר היום עליך לבצע מספר פעולות:
·      לדעת מה אזור ההתגוננות שלי (שם אזור גיאוגרפי בתוספת מספר) וכמה זמן קיים להגעה למרחב המוגן בהינתן התרעה באזור שבו אתה שוהה.
מידע לגבי אזור ההתגוננות וזמן ההתרעה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת
www.oref.org.il או במרכז המידע בטלפון 104.
·      להכיר את האמצעים הקיימים להתרעה בפני איום, מומלץ גם להגדיר את "הגל השקט" באתר האינטרנט בפיקוד העורף.
·      להכיר את הנחיות ההתנהגות בעת אזעקה.
·      לבחור את המרחב המוגן שלי, בהתאם לזמן ההתרעה המוגדר באזור שבו אתה נמצא.
·    
  להכין את הציוד במרחב המוגן ולארגן תיק חירום.
·      להכין תוכנית חירום משפחתית ולתרגל כניסה למרחב המוגן.
·      להיערך לטיפול בקשישים ובאנשים בעלי צרכים מיוחדים.