היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

מפרטים

 מפרט לבחינת הגנה על דלת המרחב המוגן

 

מפרט חדר מדרגות מוגן

 

 

מפרט לאיטום מעברי צנרת במרחבים מוגנים

 

 

מפרט לבניית חדרים "רטובים" במרחבים מוגנים

 

שיפורי מיגון קלים - מפרט טכני לחיזוק של חדרים במבני מגורים קיימים

 

 מפרט למרחב מוגן חיצוני עורפי

 

 מפרט לשיפורי מיגון - חיזוק ואטימה של חללים במבנים

 

 מנחה מיגון מוסדות רווחה

 

 מפרט לבניית חדרים רטובים במרחבים מוגנים

 

 מפרט לאיטום מעברי צנרת באמצעות מערכת אטמים מודולאריים מעוצבים

 

 מפרט למתקן מעבר כבלים וצינורות בקירות מרחבים מוגנים על בסיס חומרים משחתיים

 

 מפרט להגבהת סף החלון במרחבים מוגנים

 

 מפרט לקידוח צינור אוורור בקיר המרחב המוגן

 

טבלת גודל פתחים מותרים ללא קיר מגן וקוטר מוטות הזיון הנדרש בקירות מרחב מוגן

 

מפרט לפרטי ריתום קונסטרוקציה במרחב מוגן

 

דוח תקינות למרחב מוגן לצורך קבלת פטור

 

דו"ח תקינות למקלט לצורך קבלת פטור

 

הנחיות לאחזקת מרחבים מוגנים

 

הנחיות לביצוע סקרי המיגון והכנת תכנית התגוננות

 

מנחה לתחזוקת מקלטים ולשימוש דו תכליתי במקלטים ברשויות המקומיות

 

צו קביעת אזורים קידמיים

מערכת פתיחה אוטומטית ובקרת מקלטים. 

 

מפרט לתכנון גגון מיגון מלא לחלונות קדמיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרט לבניית מרחב מוגנים טרומיים