היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

תקנות

 תקנה מספר 7878 - מיגון במבני תיירות

 

 תקנה מספר 7676 - נגישות במקלטים

 

תקנה אחודה - איחוד והטמעה של כלל העדכונים והתקנות

 

מדיניות הפטורים - התנאים והכללים בדבר מתן פטור מהקמת מקלט או הגדלתו

 

טיוטת התקנות למוסדות חינוך

 

תקנה מספר 5425 - ממ"דים וממ"קים בישובים עורפיים

 

תקנה מספר 5606 - ממ"מים בישובים עורפיים

 

עדכון לתקנות המפרטים - מרחבים מוגנים ביישובים קידמיים

 

תקנה מספר 6146 - תקנות התגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)

 

תקנה מספר 6602 - הגדלת שטח הממ"ד לתשעה מ"ר

 

תקנה מספר 6651 - תקנות גובה המבנים, רוחב המדרגות ותוספת מעליות

 

תקנה מספר 6776 - הכנות להתקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים המוגנים

 

תקנה מספר 6869 - תקנות המחייבות התקנת מערכות אוורור וסינון במרחבים מוגנים

 

תקנה מספר 6880 - איסור שימוש ברשתות מברזל המשוך בקור ותיקנוי טעויות סופר

 

תקנה מספר 7246 - תקנות למוסדות בריאות

 

תקנה מספר 7396 - דרכי אחסנה של חומרים מסוכנים