היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מידע כללי

בבסיס תפיסת היסוד של פיקוד העורף מוגדרת הרשות המקומית כ"לבנת היסוד" במחרב האזרחי. הגדרה זו נובעת מהצורך לראות ברשות המקומית כיישות אשר מסוגלת ומטפלת בתושביה בחירום כבשגרה.
פיקוד העורף מבצע אימונים בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית וזאת על מנת להכין את הרשות למצבי החירום השונים.
כחלק מהיערכות זאת כותבת הרשות מענה לתרחיש הייחוס כפי שניתן על ידי פיקוד העורף.

תיק אב לרשות המקומית

פורמט לכתיבת מענה לתרחיש ייחוס רשותי