היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

הכשרת ממונה התגוננות אזרחית

כמתחייב מחוק ההתגוננות האזרחית התשי"א 1951 ומתקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם) התשל"ג 1973, בעל מפעל או מוסד הינו אחראי להתגוננות האזרחית בתחומו.
על מנת להיערך בצורה נכונה ולהתכונן לשעת חירום חייבים הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה, גופי תשתית לאומית והמפעלים השונים במגזר העסקי ללמוד את נושא ההתגוננות האזרחית, תחומי האחריות ותפקידם של גופי החירום הנוספים, אופן שיתוף הפעולה איתם ואת פעולות ההיערכות שיש לבצע בשגרה ובחירום.
פיקוד העורף מכשיר את כלל מערך ממונה הג"א ברשויות המקומיות, במשרדי ממשלה, בגופי תשתית, במפעלים ובמוסדות באמצעות "קורס ממונה הג"א".