היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

מידע כללי

בבסיס תפיסת היסוד של פיקוד העורף מוגדרת הרשות המקומית כ“לבנת היסוד" במרחב האזרחי. הגדרה זו נובעת מהצורך לראות ברשות המקומית ישות, אשר מסוגלת ומטפלת בתושביה בחירום כבשגרה.  במצבי החירום השונים מתקיים פער בין הצרכים העולים מהאירועים, ליכולת מוסדות המדינה לתת להם מענה הולם. אחד המרכיבים בהכנת הרשות לחירום הוא ארגון מערך המתנדבים למשימותיה בחירום.
• ישנם מספר מרכיבים אשר באמצעותם תוכל הרשות המקומית להפעיל את מתנדביה, מרכיבים אלו מהווים תשתית אשר תאפשר את הפעלת המתנדבים בחירום בצורה יעילה תוך מיצוי יכולותיהם.
רכז מתנדבים – ישנה חשיבות רבה לניהול המתנדבים ברשות ע"י גורם אחד שמבין את תמונת המצב בכללותה וכך ידע לנווט את המתנדבים בין המשימות השונות וכן לבצע מעקב אחר פעילות המתנדבים.
• ארגוני מתנדבים ובני נוער – הכרת ארגוני המתנדבים הפועלים ברשות, חבירה אליהם וקביעת אופן שיתוף הפעולה בחירום תקל מאוד על החבירה בשגרה ותאום הציפיות לשעת חירום.
לשכת מתנדבים – לשכת מתנדבים הינה התשתית לקליטת המתנדבים, חשיבותה היא בכך שהמתנדב בין אם שייך לארגון ובין אם מתנדב ספונטני יידע לאן להגיע בעת חירום ע"מ להתנדב ולהירשם בצורה סדורה.
פק"ל הפעלה ונהלים – פק"ל מתנדבים ונהלים ברמת הרשות מהווה למעשה את תפיסת הרשות לאופן הפעלת מתנדביה, וכן מיהם בעלי התפקידים ברשות אשר עוסקים במתנדבים.
הכשרה מקצועית – הכשרה משמעותה מתן כלים למתנדב לביצוע משימותיו, מתנדב אשר עבר הכשרה יבצע את משמתו טוב יותר ואף ירגיש מחויבות גדולה יותר למשימה.
תרגול –  תרגול הרשות בהפעלת מתנדבים הינו נדבך חשוב בהפעלתם, ההתנסות בהפעלת המתנדבים בתרגיל תסייע לרשות בלמידת הדרך הנכונה ובהפקת לקחים טרם מצב האמת, כמו כן התרגול יכין את המתנדב למצב החירום ולאתגרים אשר איתם יתמודד.

פורמט לכתיבת פק"ל מתנדבים