היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

פיננסים

בנקים
בעקבות הנחיות משרד הבריאות, צומצמה הפעילות בבנקים, הבנקים יקבלו לקוחות במספר "סניפי גרעין".
בסניפים אלה יינתנו שירותים חיוניים ושירותים שאינם ניתנים לביצוע בערוצים דיגיטליים וטלפוניים.
עוד נקבע כי ללקוחות בגיל 70 ומעלה יינתן מענה מותאם ומורחב.
יש לפנות למוקדי הבנקים הטלפוניים או לאתרי הבנקים כדי לברר את רשימת הסניפים אשר ממשיכים לקבל קהל.
על דלת כל סניף שנסגר את פרטי סניף הגרעין הקרוב אליו ומספר הטלפון של המוקד הטלפוני של הבנק.
הפיקוח על הבנקים יפעיל מוקד טלפוני שבו הציבור יוכל לקבל מידע או להגיש תלונות.
המוקד יפעל בימים א'-ה' בשעות 14:00-09:00, בטלפון 02-6552680.
אתרי הבנקים:
עדכוני קורונה - בנק ישראל
בנק לאומי
בנק הפועלים
בנק דיסקונט
בנק מזרחי טפחות
בנק יהב
בנק איגוד
בנק מסד
הבנק הבינלאומי
בנק מרכנתיל
בנק ירושלים

מסחר בבורסה וניירות ערך
לאור השפעת וירוס הקורונה על שוק ההון בישראל, רשות ניירות ערך, העמידה צוותים ייעודיים הפועלים במתכונת מיוחדת (24/7),  
במטרה לעמוד בקשר ישיר ורציף עם הגופים המפוקחים על מנת לעקוב אחר המתרחש בשוק ההון המקומי ובשוקי ההון בעולם ולהעניק מענה מקצועי ומיידי, ככלל שעולה צורך.
עמוד עדכוני קורונה באתר רשות ניירות ערך- ניתן להתעדכן בפרסומי הרשות לציבור הרחב ולגופים המפוקחים.

נציין כי לאור החשיבות הגלומה בפעילות הסדירה של הבורסה ושרשרת המסחר לכלכלת ישראל, רשות ניירות ערך יחד עם פיקוד העורף, מיפו את רשימת הפעילים הקריטיים לחירום על מנת לאפשר את רציפות התפקוד של הבורסה, המסחר בבורסה ושוק ההון בכללותו. הרשות פועלת כל העת כדי לוודא רציפות והמשכיות תפקודית של הגופים המפוקחים לצורך קיום כל שרשרת המסחר ולמתן מידע מלא, רלוונטי ועדכני למשקיעים.
לפיכך, הבורסה לניירות ערך וכל הגופים שסוחרים בניירות ערך פתוחים כסדרם. כל מי שרוצה לעשות קניה או מכירה בתיק ההשקעות יכול לעשות זאת כבשגרה.
לתשומת ליבכם, ככל שמשקיע ומשקיעה מעוניינים לנקוט בפעולה כלשהי, הם נדרשים לנהוג באחריות, ומתוך שיקול דעת, תוך בחינת מכלול ההיבטים הקשורים בצרכים האישיים שלהם, כולל בין היתר, טווח ההשקעה שלכם, מגבלות, הצורך בנזילות וכו'. כמו כן, היזהרו מתרמיות ומגופים שרלטנים שעשויים לנסות ולנצל תקופת משבר זו על מנת להציע לכם הצעות לתשואות גבוהות, ללא כל כיסוי, היזהרו מהמלצות להשקעות שנשמעות יותר מדי טוב.
בכל החלטה, חשוב להסתייע בגורמי מקצוע מורשים: מנהלי קרנות נאמנות, מנהלי תיקים בעלי רישיון ויועצי השקעות אשר מחויבים בחובות אמון כלפי לקוחותיהם (לבדיקת גורמים מפוקחים).

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
רשות ההון פועלת מול הגופים שבפיקוחה על מנת שאלה יתגברו את מערך השירותים הדיגיטליים הניתנים לציבור, זאת על מנת לשמור הן על בריאות העובדים, והן על עובדי הלקוחות.
כמו כן הורתה הרשות לגופים להפנות משאבים לצורך עמידה במספר יעדים מרכזיים בדגש על תשלומי קצבה סדירים, פדיון כספים, יישוב תביעות, מוקדים טלפוניים ועוד.
הציבור מוזמן לפנות בכל שאלה או לתלונה למוקד הפניות שמפעילה רשות ההון בטלפון: 3002*. שעות הפעילות במוקד הינן בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 17:00.
ניתן לבצע פנייה גם באמצעות המערכת המקוונת בקישור.

ביטוח ופנסיה
בצל התפשטות מגיפת הקורונה, זוהו ניסיונות התחזות ופרסום ייעוץ פיננסי שיקרי שנועדו לזרוע בהלה ולשכנע למשוך במהרה קרנות וחסכונות נזילים שברשותו. יש להיזהר מפני גורמים מתחזים שאינם בעלי רישיון, הנותנים יעוץ כללי או פרטני בקשר לחסכונות הציבור, לרבות קרנות, קופות ופוליסות ביטוח, בלי שנערך בירור צרכים פרטני למשל.
כמו כן, בימים האחרונים נפוצו שמועות שגויות לפיהן ארבע קרנות הפנסיה הנבחרות במכרז רשות שוק ההון ("קרנות ברירת המחדל"), המציעות דמי ניהול במחירים אטרקטיביים, אינן כוללות כיסוי במקרי מגיפה. ברשות מבהירים כי מבדיקה שערכו, מידע זה אינו נכון.
ברשות שוק ההון מדגישים כי יש לפעול בזהירות בכל הנוגע להחלטות כלכליות משמעותיות, תוך הסתמכות על מידע מהימן והתייעצות עם אנשי מקצוע מוסמכים, בעיקר בעת הזו.

מוקד השירות של רשות שוק ההון בנושאי ביטוח ופנסיה פועל בימים אלה במתכונת מצומצמת ונותן מענה לפניות ציבור בסוגיות הנוגעות למשבר הקורונה ולפניות דחופות בלבד. המוקד פעיל בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 ל-16:00, בטלפון 3002*.

ניתן להגיש תלונה או לפנות בכל שאלה בדרכים הבאות:
מערכת הפניות המקוונת
שליחת טפסי הגשת תלונה או פנייה בשאלה לפקס 02-5695352
כתובת לדואר- רשות שוק ההון, היחידה לפניות הציבור, רח' עם ועולמו 4, ירושלים. מיקוד 9546304
פניות בנושא רישוי סוכנים ויועצים יש לשלוח לדואר אלקטרוני: soch-bituach@mof.gov.il
פניות בנושא שירותים פיננסיים מוסדרים יש לשלוח לדואר אלקטרוני: fsl@mof.gov.il

לאתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

רשות המיסים
הקלות בהליך עריכת תיאום מס ליוצאים לחל"ת הזכאים לדמי אבטלה- לא יידרשו לתיאום מס נוסף
נוסף עבור דמי האבטלה. ההקלות במס שניתנו להם מתחילת השנה באישור תיאום המס למעסיק 
העיקרי  או על סמך כרטיס העובד (טופס 101) יינתנו ע"י הביטוח הלאומי.

מועד הגשת הדיווח המקוון לרבעון הראשון של נותני שירותים פיננסים נדחה ל-10.5.2020.

העתק חשבונית (עבור עסקאות שבוצעו החל מ-1.3.2020 ועד ל-31.5.2020. ) יוכר באופן זמני לצורך ניכוי מס תשומות.
בתקופת ההקלה תאפשר הרשות שימוש בהעתק סרוק של החשבונית, בתנאים שנקבעו ובהם, לדוגמה: בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות וכן כי אם קיימת אי התאמה בין החשבוניות, על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.

ארכות ומועדים מעודכנים לאישורים ולהגשת הדוחות:
•דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים לשנת 2019 יוגש עד יום חמישי 30.7.2020.
•דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים לשנת 2019 יוגש עד יום חמישי 30.7.2020.
•דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון לשנת 2019 יוגש עד יום שלישי 30.6.2020.
•אישורי תיאומי מס של שנת 2019 קבלו ארכה עד לתשלום משכורת מאי 2020 ולא יאוחר מ-13.6.2020.
•אישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 קבלו ארכה עד ל-30.4.2020.
•מועד הגשת דוחות למס הכנסה לשנת 2018 לכל מי שהיתה לו ארכה מרוכזת או בודדת להגשת דוח או הצהרת הון ליום 31.3.2020 נדחה עד ל- 20.4.2020 .
•מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו חודשי נדחה עד 27.4.2020.
•מועד הדיווח והתשלום לעסקים המדווחים למע"מ בדווח חד חודשי נדחה עד 26.3.2020.

הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום המאריכות את התקופות הקצובות בזמן שנקבעו בדיני המס הן בנוגע לשומות, להחלטות מנהליות ולבקשות. התקנות מתייחסות לתקופות שמועד פקיעתן חל בתקופת החירום (מ-22.3.2020 ועד 31.5.2020) או בחודשיים שלאחריה. דחיית מועד פקיעת התקופות יחול גם בהליכים שמנהלת הרשות מול הנישומים.

לפרטים נוספים באתר רשות המיסים