היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

רישום אוכלוסין

רישום אוכלוסין
החל מיום שלישי, 5.5.2020, ולמשך השבוע הקרוב (בהתאם לתו הסגול) לשכות מנהל האוכלוסין ישובו לקבל קהל בזימון תור בלבד.
ימים ושעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 12:00-08:00.
לשכות אשר תשארנה סגורות בשבוע זה: אריאל, דימונה, מודיעין, נתיבות, קריית שמונה, רהט ושדרות.
לשכת רשות האוכלוסין ביפו תקבל בקשות להארכת אשרות לתיירים ולהומניטרי בלבד.

ניתן להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות באופן דיגיטלי, למלא טפסים, לשלם אגרות ולקבל מידע רב ומופרט.

פרטים נוספים באתר הרשות או בטלפון 3450*.
לעדכונים שוטפים בנושא הקורונה.

זימון תור במחלקת אשרות
ניתן לזמן תור למחלקת אשרות ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות הטופס לזימון תור ובירור מידע בנושא אשרות ומעמד בישראל בשלמותו ובו לרשום את נושא הפנייה, לבחור את לשכת היעד ולסמן את דרכי ההתקשרות לצורך שיחה חוזרת של נציגי השירות. לאחר שליחת הטופס, נציגי השירות יחזרו אליכם לתאם מועד הגעה אל הלשכה שביקשתם. (השירות אינו מיועד לזימון תור להנפקת דרכון או תעודת זהות) .

עובדים זרים
לאור המצב ובעקבות החלטת הממשלה, רשות האוכלוסין וההגירה האריכה את האשרות לעובדים זרים בענפי סיעוד וחקלאות וכן שפים ומומחים, שתוקף האשרה שבידם פג בין התאריכים 10.3.2020 ל-10.5.2020. ההארכה תתבצע ללא צורך בהגשת בקשה ותשלום אגרה, באופן אוטומטי לתקופה של חודשיים מיום סיום תוקף האשרה המקורית. כל מי שמחזיק ברישיון עבודה באחד מהענפים הללו אינו נדרש להגיע ליחידות הרשות.
מעסיקים ישראלים שבידם היתר להעסיק עובדים פלסטינים בענפים שלא הוגדרו חיוניים או שהעובדים שלהם לא קיבלו היתר לינה בענפים שהוגדרו חיוניים, תישמר להם מכסת ההיתר שעמדה לרשותם נכון ליום הטלת הסגר על הרשות הפלסטינית (18.03.2020) ,מבלי שתבוטל או תופחת בשל אי מימוש מלא או חלקי בתקופת סגר הקורונה.

ענף הסיעוד
החל מה- 20.05.2020, עובדים זרים ‏בעלי רישיון עבודה בתחום הסיעוד,‏ אשר ‏יצאו‏ מישראל‏ לחופשת‏ מולדת לפני ‏20.03.2020 וטרם‏ שבו‏ לישראל‏ בשל ‏הקורונה, יוכלו לשוב לארץ בתנאי שישהו בבידוד14 יום, מיד עם הנחיתה. השהיה בבידוד תהיה בכתובת שאינה הכתובת של המטופל הסיעודי. האחריות על בידוד, כלכלת העובד והסדרת ביטוח רפואי עבורו, הינה על המעסיק. על‏ המעסיק ‏לוודא‏ כי‏ העובד‏ מגיע‏ מנתב"ג ‏ישירות‏ למקום‏ הבידוד‏ לפי‏ הכללים ‏של ‏משרד ‏הבריאות. באחריות ‏המעסיק ‏להחתים‏ את ‏העובד,‏ טרם‏ כניסתו ‏לישראל,‏ על‏ הצהרה‏ לפיה הוא ‏מוכן ‏להיכנס ‏ל- 14 יום ‏בידוד ‏בישראל (בתקופה זו לא יקבל העובד שכר). עם כניסת‏ העובד‏ לישראל,‏ חובה‏ על ‏המעסיק‏ לדווח‏ למשרד‏ הבריאות‏ באופן מידי על ‏מקום ‏שהייתו ‏של‏ העובד ‏ועל ‏הימצאותו‏ בבידוד ‏בהתאם‏ לנהלים ‏של‏ משרד ‏הבריאות.  במידה ‏ויתגלה‏ בתקופת‏ הבידוד‏ בישראל ‏כי‏ העובד‏ חולה,‏ משרד ‏הבריאות ‏ייתן ‏מענה ‏ייעודי‏ למקרה ‏וינחה‏ לגבי‏ הטיפול ‏בחולה.‏ ייתכן ‏ובמסגרת ‏המענה, ‏יידרש‏ העובד  להישאר‏ בבידוד ‏לתקופה‏ ארוכה ‏יותר ‏מ- 14 יום. אם יוחלט לאשר את הבקשה תונפק לעובד הזר אשרת כניסה לישראל על ידי נציגות ישראל במדינתו. לשם כך, על הלשכה המשפטית להגיש למרכז הארצי להנפקת רישיונות בקשה הכוללת את כל המסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות רשות האוכלוסין וההגירה.

בענף הסיעוד נקבעו הקלות עבור מטופלים סיעודיים
•ניתן להגיש בקשות לרישום עובד זר אצל מטופל סיעודי גם אם העובד הזר לא הועסק במשך תקופה העולה על 90 ימים.
 פונה שהגיש בקשה לקבלת היתר בענף הסיעוד או שהגיש בקשה לדיון הומניטרי, יוכל להיות מעודכן בכל רגע נתון בדבר הטיפול בבקשתו. לפרטים כאן הכינו מראש: מספר זהות של המטופל/ת ותאריך הנפקת התעודה. במקרה של בקשה לוועדה הכינו פרטי דרכונו של העובד/ת.
•העסקה זמנית - מטופל שמועסק אצלו עובד מחליף במקום עובד קבוע שטרם חזר מחו"ל עקב המצב, יוכל להמשיך להעסיק את העובד המחליף, אם הוא שוהה בישראל בין 52 ל-63 חודשים. כדי להמשיך להסיק את העובד המחליף יש להעביר הודעה על הארכת ההעסקה באמצעות הלשכה הפרטית. הארכת העסקה תאושר עד לתום תקופת 63 חודשים שבהם שוהה העובד הזר בישראל.
•מטופלים סיעודיים בעלי היתר פנוי, גם אם אין להם עובד זר קבוע השוהה בחו"ל אך זקוקים למטפל, להעסיק באופן זמני עובדים הנמצאים בישראל בין 52-63 חודשים. ההעסקה תאושר עד לתום תקופה של 63 חודשים של העובד הזר.
•מקבלי שירותים במסגרת גמלת סיעוד שנמצאים בבידוד או שוהים בבית עם אדם הנמצא בבידוד בעקבות נגיף הקורונה, יכולים לקבל את גמלת הסיעוד בכסף במקום שעות הטיפול, אם אין מטפל בחברות הסיעוד שיוכל לטפל בהם בתקופת הבידוד. להרחבה בנושא לחצו כאן.
•יחידות מינהל עובדים זרים בענף הסיעוד תעבודנה במתכונת מצומצמת בימי שני ושלישי בין השעות 8:00-12:00.
הבהרה- מי שהונחה לשהות בבידוד על ידי משרד הבריאות לא יוכל לקבל שירות בלשכה והפרת הבידוד תהווה עבירה פלילית. 

שימו לב! על פי הנחיות משרד הבריאות, ביום חופשתו של עובד זר בענף הסיעוד, אסור לו ללון בדירה קהילתית, יחד עם עובדים נוספים, כפי שנהגו העובדים לעשות בסופי השבוע עד לאחרונה. לינה משותפת מסוג זה, מפרה את ההנחיה המאפשרת מפגש של שני בתי אב בלבד תחת קורת גג אחת.

שלוש אפשרויות הלינה המותרות לעובד ביום חופשתו הן:
1. לינה בבית המטופל במהלך יום החופשה.
2. לינה לבדו, ללא שותפים, במקום אחר, בהתאם להנחיות (כגון - בדירת יחיד)
3. לינה תחת קורת גג אחת עם אדם/ קבוצת אנשים הגרים יחד באופן קבוע, כפי שנקבע בצו בידוד בית (לדוגמא - אצל משפחה אחרת או אצל חבר אחר שגר לבד באופן קבוע).

 
ענף הבנייה 
ענף הבנייה הוחרג מהגבלות כוח האדם וממשיך לעבוד במתכונת מלאה. על מנת לאפשר המשך בנייה רציפה הותרה לינת עובדים פלסטינים בשטח ישראל החל מה-22.3.20 לפרק זמן של חודשיים או עד לשינוי המצב שחייב נקיטת צעד זה - המוקדם מבין השניים. ההיתר ניתן לפלסטינים שנושאים היתרי עבודה תקפים בישראל, שהמעסיק הגיש בקשה להיתר קורונה ושהם כבר בישראל. פועל שיבחר לשוב לשטחי הרשות הפלסטינית לא יורשה לשוב לעבודה בשטחי ישראל עד חלוף תקופת המשבר והפצת הוראות מתאימות.
על הקבלנים להיערך להלנת העובדים ולדאוג לתשתית הלנה נאותה, תנאים סניטריים הולמים, מערך הסעדה, הסעות ממקום העבודה למקום הלינה ובחזרה ואבטחה. הפרת הכללים המחייבים על ידי המעסיק תוביל לשלילת היתר ההלנה של העובדים ולהחזרתם לשטחי הרשות הפלסטינית.
להודעה המלאה.

ענף החקלאות
עובדים פלסטינאים יכולים להמשיך להיות מועסקים בענף החקלאות. כפי שנקבע, תאושר כניסה של כל בעלי האישור לעבודה בחקלאות, ובתנאי שהמעסיק ימצא פתרון לינה לעובד למשך חודש. הכניסה תתאפשר בתנאי שיהיה הסדר לינה לתקופה הנדרשת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
האפשרות תינתן לכניסה אחת כך שאם העובד הפלסטיני יחזור לרשות הפלסטינית (מרצונו או מכיוון שהמעסיק לא נדרש להמשך העסקתו), העובד לא יוכל להיכנס בשנית עד להודעה אחרת. בנוסף, תבוטל הגבלת הגיל (עד 50) הקיימת היום לחקלאות, ותתאפשר כניסת עובדים בכל גיל לבעלי היתרי עבודה בתוקף.

בנוסף נקבעו הקלות לניוד עובדי חקלאות זרים בחקלאות -
1. לפי נוהל הניוד, ניתן לנייד עובדים זרים בחקלאות רק בין חקלאים שהם בעלי היתרים להסקת עובדים זרים בתוקף. בתקופת ההקלות ניתן יהיה לנייד עובדים זרים גם לחקלאים ללא היתרים, אם הגישו בקשות להיתרים מטעמים רפואיים וטרם התקבלה החלטה בבקשתם.
2. ניוד עובדים זרים בין ישובים חקלאיים שונים מחייבת הגשת טופס בקשה לניוד ‏ללשכת שירות למעסיקים ‏והחקלאי ‏הקולט ‏אינו ‏רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר‏ עד לקבלת אישור. בתקופת ההקלות החקלאי המנייד עדיין ‏יידרש ‏לשלוח ‏את ‏טופס ‏הבקשה ‏לניוד, ‏אך ‏החקלאי ‏הקולט רשאי להתחיל להעסיק את ‏העובד ‏הזר ‏מיד ‏עם ‏שליחת ‏הבקשה ‏ואין ‏צורך ‏לקבל ‏את ‏אישור ‏הרשות‏ בכתב. ‏
3. ‏לפי ‏הנוהל, ‏בניוד ‏בין ‏חקלאים‏ מיישובים שונים, תקופת הניוד המינימלית היא ל-30 יום. כעת ניתן לנייד עובד זר ‏בין ‏חקלאים‏ ביישובים שונים גם לתקופה קצרה יותר. כל יתר התנאים בנוהל הניוד יישמרו, ובכלל זה חובת קבלת הסכמת העובד הזר לניודו.
הקלות אלו תהיינה בתוקף עד להודעה חדשה.

מוקד טלפוני לשאלות ולפניות של עובדים זרים בכל השפות
רשות האוכלוסין וההגירה והמרכז להגירה בינלאומית CIMI מעמידים בפני ציבור העובדים הזרים בישראל מוקד טלפוני לפניות עובדים. המוקד יספק מענה בשפות שונות לרבות תאית, סינית, אוקראינית, רוסית, רומנית, בולגרית, נפאלית, תורכית ועוד.
שעות פעילות המוקד הן בימים א'-ה' בשעות 16:00-08:00, בטלפון: 1-700-707-889.