היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

רשויות מקומיות

למידע, הנחיות ועדכונים שימושיים לרשויות המקומיות ולעובדי הרשויות
הנחיות מנכ"ל משרד הפנים, הנחיות אגף בכיר בקרת הון אנושי, הנחיות מינהל הפיתוח, וכן הנחיות ממשלתיות נוספות באתר משרד הפנים.

הרשויות המקומיות פועלות במתכונת חירום
לפירוט נוסף ניתן לפנות למוקד הרשות, או להיכנס לאתר הרשות המקומית.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר השלטון המקומי.

הקלות ברישוי עסקים
משרד הפנים מרכז את רישוי העסקים במצב חירום. להנחיות והקלות של משרד הפנים ומשרדים אחרים בנושא רישוי עסקים יש להיכנס לאתר משרד הפנים.