היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

שירותי דת

שירותי דת

יהודים
מקוואות
נשים
הכניסה למקוואות לא תתאפשר לנשים חולות/ נשים עם תסמיני מחלה / נשים שנדרשות  לשהות בבידוד ביתי.
יש לקבוע עם הבלנית מראש לפני ההגעה למקווה על מנת להימנע מהתקהלות, אישה שלא תתאם הגעה, כניסתה למקווה לא תתאפשר.
על הבלנית ליידע את הבאות על איסור טבילה בזמן בידוד/חזרה מחו"ל בשבועיים האחרונים/חשיפה ישירה לחולה מאומת.

חל איסור התקהלות במקווה ובסביבתו הקרובה.  הטבילה במקווה תתאפשר אך ורק לנשים שתיאמו הגעתן מראש.
יש להגיע מוכנה לטבילה בכדי להימנע מהמתנה מיותר.
יש להקפיד לשמור מרחק של שני מטר מנשים אחרות ולהימנע ממגע יד בכל שלב.
יש לשאול את הבלנית האם המים הוחלפו והאם המים עומדים בהנחיות משרד הבריאות.
המשרד לשירותי דת ממליץ למועצות אזוריות (ולא בערים) לצמצם בימי חול את המקוואות הפעילים בין כל 4-3 ישובים, על מנת לתת שירות סדיר ורציף במינימום הוצאות.

גברים
חל איסור לפתוח מקוואות גברים.

חתונות ובריתות
ניתן לקבל שירות בלשכות הנישואין, השירות יינתן אך ורק לאנשים שאינם נדרשים לשהות בבידוד ואינם חולים.
חופות  יתקיימו אך ורק בשטח פתוח בנוכחות של 20 אנשים לכל היותר ובתנאי שיש מרחק של שני מטר מאדם לאדם.
הרב המחתן לא יקיים חופה כאשר אחד מבני הזוג או אחד מהנוכחים בטקס החופה חולה או נדרש לשהות בבידוד.
אישור להשתתפות 20 אנשים הוא רק לטקס החופה, לאחר קיום הטקס יש להתפזר ולא להמשיך בקיום השמחה.
ברית מילה ניתן לקיים בנוכחות של לא יותר מ-10 אנשים ותוך שמירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
יציאה לבר מצווה או אזכרה אינה צורך חיוני.

רישום נישואין
מחלקות הנישואין במועצות הדתיות ובמחלקות הדת ברשויות בהן אין מועצה דתית ממשיכות לספק שירות ברישום הנישואין.פתיחת אזורי רישום הנישואין מאפשרת לכל בני זוג להירשם לנישואין בכל מקום בו יחפצו.
עקב המצב, ובהתחשב בהנחיות משרד הבריאות בשמירה על כללי ההיגיינה וההתנהגות במרחב הציבורי, על-בני הזוג להתקשר מראש למחלקת הנישואין לצורך תיאום הגעה.
לא יינתנו שירותי רישום נישואין לזוגות שאחד מבני הזוג נדרש לשהות בבידוד / חולה / עם תסמיני מחלה.
ניתן לבצע רישום ראשוני לנישואין באתר המשרד לשירותי דת

לוויות
ניתן לקיים הלוויות בבתי העלמין בהתאם להנחיות משרד הבריאות, עד 20 משתתפים כולל צוות בית העלמין בהלוויה ובתנאי שיש מרחק של שני מטר מאדם לאדם.
הספדים יתקיימו במרחב פתוח בלבד.
המשפחה או מזמין הלוויה צריכים לוודא שלא מתבצעת חריגה בכמות המשתתפים והלוויה מתבצעת בהתאם להנחיות  משרד הבריאות.
לא תתאפשר השתתפות בהלוויה של אנשים חולים / אנשים בעלי תסמינים / אנשים הנדרשים לשהות בבידוד ביתי. כל חריגה מהאמור, תהיה באישור רופא מחוזי של משרד הבריאות בלבד.

כשרות

מערך משגיחי הכשרות ימשיך לפעול בכלל עסקי המזון ומפעלי המזון החיוניים שממשיכים לפעול במסגרת ההנחיות הניתנות על ידי משרד הבריאות.

עירוב
אחראים על קווי העירוב מטעם המועצות הדתיות, ימשיכו לפעול לבדיקת תקינות קווי העירוב כל עוד לא הוגדר אחרת.

תפילות
ניתן לקיים תפילות, בקבוצות של עד 10 אנשים בשטח פתוח בלבד, על סמך התקנות לשעת חירום והנחיית הרבנים הראשיים.
בזמן התפילה יש להקפיד על שמירת מרחק של שני מטר לפחות, בין מתפלל למתפלל.

בתי דין רבניים
מתאריך ה- 19.3.20 ועד להודעה החדשה, בתי הדין הרבניים ידונו רק במקרים הבאים:
בקשות לסעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לרבות צו לעיכוב יציאה מן הארץ וסעד דחוף לעניין שהות ילדים.
בקשות לסעד דחוף בסכסוכי משפחה.
בבקשות דחופות לשם מניעת עיגון.
בהליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה.
בקשות דחופות לבירור יהדות כשכבר נקבע מועד קרוב לעריכת הנישואין.
סידור גט שכבר נקבע לו מועד ערב כניסתה לתוקף של ההודעה.

הכניסה לבתי הדין תתאפשר רק במקרים הבאים:
לאדם שנקבע לו דיון בהתאם להנחיות הנשיא.
למי שמבקש להגיש בקשה לסעדים דחופים בהתאם להנחיות.
כמו כן פתיחת תיקים חדשים תתאפשר רק אם צורפה להם בקשה לסעד דחוף בהתאם להנחיות נשיא בית הדין הגדול.
ניתן להתעדכן במידע נוסף באתר בתי הדין.

גל שקט
ערוץ הרדיו "כאן מורשת" ישדר במהלך השבתות הקרובות בגל שקט.
התדרים של רדיו כאן מורשת: 90.5 / 90.8 / 92.5 / 100.7

נוצרים
ניתן לערוך תפילות עם קהל מצומצם של עד 10 אנשים, בשטח פתוח בלבד על סמך התקנות לשעת חירום  ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
לוויות יש לקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות - לא יותר מעשרה אנשים, כולל צוות הקבורה והאבלים. יש לשמור על מרחק של כשני מטרים בין כל אחד מהנוכחים.
אולם חדר הסעודה האחרונה בירושלים נסגר לקבלת קהל.
טקס שבת האור (טקס האש הקדושה) המצוין ב-18 באפריל בכנסיית הקבר, לא יתקיים במתכונת הרגילה ויוגבל ל-10 אנשים.

מוסלמים

ניתן לערוך תפילות עם קהל מצומצם של עד 10 אנשים, בשטח פתוח בלבד על סמך התקנות לשעת חירום  ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
לוויות יש לקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות - לא יותר מעשרה אנשים, כולל צוות הקבורה והאבלים. יש לשמור על מרחק של כשני מטרים בין כל אחד מהנוכחים.

דרוזים

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח מוואפק טריף, הורה לכלל בתי התפילה לסגור את שעריהם.
לוויות יש לקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות - לא יותר מעשרה אנשים, כולל צוות הקבורה והאבלים. יש לשמור על מרחק של כשני מטרים בין כל אחד מהנוכחים.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר המשרד לשירותי דת.