היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

שירותי רווחה

בעקבות הוראת משרד הבריאות, רשויות הרווחה מנגישות את השירותים הבאים.
יש להדגיש כי כלל מסגרות החוץ - ביתיות לאנשים עם מוגבלות פועלות כרגיל וכך גם המסגרות החוץ ביתיות לאזרחים ותיקים (דיור מוגן ובתי אבות).
ברשויות המקומיות המחלקות לשירותים חברתיים ימשיכו לתת מענה ויעבדו כרגיל.
מסגרות הטיפול והסיוע בקהילה יפעלו כמפורט מטה.
ייעוץ לאזרח ניתן לקבל במוקד משרד הרווחה בטלפון 118.
לנושאים נוספים ומידע עדכני היכנסו לאתר המשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פעילות שירותי הרווחה ברשויות המקומיות ובקהילה אשר ממשיכים לפעול
העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות קיבלו את אישור הממשלה להמשיך לעבוד.
עובדי המחלקות לשירותים חברתיים ימשיכו לתת שירות לאוכלוסייה, בהתאם לצורך.
כל המסגרות החוץ ביתיות שבאחריות המשרד יפעלו כרגיל כולל מעונות ממשלתיים ואחרים לאנשים עם מוגבלות, פנימיות לילדים ונערים וכל מעונות חסות הנוער.
דיור בקהילה, הוסטלים, מקלטים לסוגיהם, מרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, מרכזי הגנה ומסגרות לטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.
מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים ומזדקנים עם מוגבלות.
מועדוניות לילדים בסיכון, מרכזים חכ"מים לילדים בסיכון ופנימיות יום לילדים בסיכון ימשיכו לפעול תוך הקפדה על נוכחות של עד 10 אנשים.
מרכזי יום לשיקום מונע לעברייני מין ומרכזי יום לטיפול בגברים אלימים.
מוקד 118 ימשיך לפעול ולתת מענה לפניות הציבור.
אגף ההסדרה והאכיפה בזרוע העבודה והיחידה הממונה על יחסי עבודה.
פעילות מינהל תעסוקת אוכלוסיות מתקיימת במתכונת מצומצמת. המרכזים ממשיכים להעניק שירות, הן לפרט והן למעסיקים, בעיקר בכלים מקוונים וטלפוניים.
עמותות המחלקות מזון מטעם המשרד הוגדרו כחיוניות וימשיכו לפעול.
מרכזי קלט לנוער וצעירים בסיכון שבאחריות מינהל סיוע לבתי משפט ותקון ימשיכו לפעול.
חונכות אישית לנוער עובר חוק תמשיך לפעול.
אבחונים לאנשים עם מוגבלות יתקיימו במקרים דחופים בלבד.
מרכזי הקשר ימלאו את הסדרי הראיה בין הורים לילדים על פי צווי בית משפט באמצעים דיגיטליים וטלפוניים בלבד.
גופים מפעילים המטפלים בהשמות ילדים במשפחות אומנה ובליווין.
גופים המספקים שירותי הסעה לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע.
מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה.
ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע.
תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע עבורם את התפקידים שהם מחויבים בהם מכוח מינוים כאפוטרופסים, לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
אסדרת עיסוקים טיפול בבקשות לרישום בפנקסים מקצועיים יימשך באופן רציף ובהליך אוטומטי עבור בוגרי מוסדות לימוד בישראל (מדופלמים) בתחומים הבאים, מהנדסים,אדריכלים, הנדסאים,טכנאים מוסמכים,בודקי שכר,בקרים ומורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה).
מוקד המענה הטלפוני של אגף בכיר לאסדרת עיסוקים ממשיך לפעול ולתת מענה לפניות הציבור.

השירותים הבאים לא יפעלו
מעונות היום השיקומיים.
מרכזי היום והמועדונים לאזרחים ותיקים לא יפעלו אך ימשיכו לספק מזון ושירותים נוספים ישירות לבתים.
מרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
מפתנים ומיתרים.
מעונות היום, מעונות רב תכליתיים ובתי הספר להכשרה מקצועית שבפיקוח זרוע העבודה.
מכללות מה"ט לא פועלות. בחינות מה״ט בוטלו. ההגנות על הבחינות ממשיכות להתקיים תחת מגבלות משרד הבריאות.
אסדרת עיסוקים - ועדות מייעצות וועדות בירור למהנדסים, אדריכלים, חשמלאים, הנדסאים וטכנאים מוסמכים, הפסיקו את עבודתם עד להודעה חדשה.
בחינות הרישוי לחשמלאים במדרגים הגבוהים (טכנאים, הנדסאים ומהנדסי חשמל), באדריכלות ובהנדסה אזרחית-מבנים, נדחו עד להודעה חדשה.

 אזרחים ותיקים
על מנת לדאוג לשלומם ורווחתם של האזרחים הוותיקים, לאור השבתת מרכזי היום והמועדוניות, גם במצב הנוכחי, גיבשנו סל שירותים חלופי עבורם, הכולל:
אספקת ארוחות חמות לבתים.
קשר יומי עם המרכז.
ביקור שבועי של עובדת סוציאלית.
סיוע בביצוע רכישות של מוצרים חיוניים באינטרנט (בחלק מן המקרים).
הנחיות מלאות בנושא ופירוט השירותים הופצו בחוזר מנכ"ל.
פרויקט חלוקת המזון לאזרחים ותיקים כבר החל לפעול בכל רחבי הארץ בהובלת משרד העבודה והרווחה ובשיתוף משרד החינוך ומפעלי ההזנה שמספקים בשגרה ארוחות לתלמידי בתי הספר, משרד האוצר, המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות וארגוני מתנדבים.
פרויקט חלוקת המזון יימשך עד לאחר חג הפסח.

 מעונות היום והמשפחתונים
החל מ- 15.3.2020 לא מתקיימת כל פעילות במקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות. בהתאם לחוק, הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה בה לא התקיימה פעילות, ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם בעת חזרה לשגרת פעילות.לתשומת לבכם, הארגון המפעיל מחויב להחזיר להורים תשלום יחסי בגין הימים בהם לא התקיימה פעילות במעונות היום ובמשפחתונים ועל ההורים לפנות אליהם.
צוותי המעונות שיוצאו לחופשה ללא תשלום על ידי מעסיקיהם יוכלו לבדוק זכאותם לדמי אבטלה בהתאם להוראות הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה.
מפעילי משפחתונים יוכלו לבדוק זכאותם מהמדינה לחבילת צעדים לשמירה על יציבות המשק - הפחתת עלויות לעסקים וסיוע מיוחד לעצמאיים - בהתאם.

שאלות למשרד בנושא מפעל חיוני ניתן להפנות לכח אדם לשעת חירום
מטה ארצי- 074-7696188
מרחב צפון- 04-8631041
מרחב מרכז- 03-7347003
מרחב ירושלים- 02-6667980
מרחב דרום- 08-6264781

למידע נוסף אודות ההנחיות החדשות יש לפנות לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים והחברתיים