היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

שירותי רווחה

שירותי הרווחה ממשיכים לפעול ברובם גם בתקופה הנוכחית, כולל מחלקות שירותי הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות המקומיות וכך גם העובדים הסוציאליים. אזרחים שמעוניינים לקבל ייעוץ ומידע יכולים לפנות למוקד של משרד הרווחה במספר הטלפון 118.

אזרחים ותיקים
166 מרכזי היום לאזרחים הוותיקים ו-350 מועדוניות – פועלים
בכפוף ליישום התו הסגול של משרד העבודה והרווחה ובכפוף להנחיות הבאות:
• חל איסור כניסה למבנה על עובדים ומקבלי שירות עם תסמיני קורונה (כולל חום של 38 ומעלה ו/או שיעול או תסמינים נשימתיים) ועל עובדים ומקבלי שירות שנדרשים לבידוד.
• מדידת חום בכניסה למבנה וחתימה על טופס הצהרת בריאות.
• בכל מתחם/חדר ישהו בזמן נתון עד 10 אנשים
• שמירה על בריאות אישית, היגיינה וניקיון
• שמירת מרחק של 2 מטרים האחד מהשני ככל האפשר והימנעות ממגע פיזי, כמו חיבוקים ולחיצות ידיים
• הקפדה על רחיצת ידיים במהלך הפעילות
• חיטוי הציוד והריהוט לפני כל פעילות ובהחלפת השימוש בין אדם לאדם
• עטיית מסכה במשך כל הפעילות, למעט מי שמתקשה בכך או שאינו יכול לכסות את הפה והאף מחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית
• יש לפתוח את הדלתות באמצעות ממחטה או נייר ולא באופן ישיר עם כף היד
• יש לאוורר את החלל באופן מקסימלי, כולל פתיחת חלונות
• שימוש של עד 2 אנשים במעלית בו זמנית.
• לא תורשה כניסה למבנה למעט אנשי הצוות הקבועים ומקבלי השירות, אלא אם נדרש כצורך חיוני דחוף. בתקופה הזו יש להימנע ככל האפשר מהגעת העובדים הזרים בשל המספר המוגבל של המבקרים היכולים להגיע.
• ארוחות יוגשו בכלים חד פעמיים. הישיבה בחדר האוכל תהיה תוך מרחק של 2 מטרים בין סועד לסועד.
• הסעות - יש להשאיר שורה אחת ריקה מאחורי הנהג ולוודא שאין 2 נוסעים שיושבים בצמידות. אם ההסעה היא במונית, ייסע אדם אחד במונית נוסף על הנהג ובמידת הצורך מלווה מטעמו. מקבלי השירות המגיעים בהסעות ישובצו בקבוצות הסעה קבועות ככל האפשר.

מסגרות נוספות בקהילה -מועדונים מועשרים, מועדונים חברתיים ובתים חמים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים (כולל ניצולי השואה), יחזרו לפעול על פי הנחיות התו הסגול של משרד העובדה והרווחה.

קהילות תומכות ותכנית סל"ב )סל לניצול שואה בבית) - הפעילות החברתית תבוצע בהתאם להנחיות התו הסגול. ביקורי הבית ויתר הפעילות יבוצעו באופן מותאם הכולל הקפדה על היגיינה, עטיית מסיכות לקשיש ולמבקר, אוורור החדר והקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, שמירה על בריאות אישית, היגיינה וניקיון. כניסת מתנדבים, אבות קהילה ואנשי מקצוע לבתי האזרחים הוותיקים יתבצעו תוך הקפדה על היגיינה, מיגון ואוורור החדר והנחיות משרד הבריאות.


ניתן לבקר דיירים בבית אבות, דיור מוגן או במסגרת לאנשים עם מוגבלויות.
בכל ביקור יכול להשתתף מבקר אחד בלבד, שהינו בן משפחה של הדיירים, אפוטרופוס, מטפל עיקרי או אדם משמעותי אחר בחייהם.
יש לתאם את הביקור ואת זהות המבקר לפי בקשת הדיירים, בהתאם לצרכיהם ובהתייעצות עם הגורם המקצועי במסגרת. כניסת המבקר מותנית במדידת חום, העדר תסמינים נשימתיים וחתימה על הצהרת בריאות.
בכל מקרה לא יתאפשר ביקור של מבקר אם הוא, או בן משפחתו המתגורר עמו, שוהים בבידוד או  אובחנו כחולי קורונה.
המבקר יוכל להביא לדיירים דברי מאכל מהבית בכלים חד פעמיים או באריזות סגורות. יש לתאם עם הנהלת המסגרת לגבי הבאת חפצים אישיים.
הביקור יתקיים במתחם ייעודי לביקורים בתחום בית האבות או המסגרת הטיפולית וילווה על ידי איש צוות שיוודא שמירה על קיום ההנחיות.
במהלך הביקור יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין הדיירים לבין המבקר והדיירים והמבקר יחבשו מסיכת אף פה במשך כל המפגש (פרט למקרים חריגים). מיגון המבקר יהיה באחריותו.

מהם השירותים שממשיכים לפעול?
ילדים
מה פועל?
-מסגרות חוץ ביתיות לילדים ונערות וכל מעונות חסות הנוער. מועדוניות לילדים בסיכון, מרכזים חכ"מים לילדים בסיכון ופנימיות יום לילדים בסיכון ימשיכו לפעול תוך הקפדה על נוכחות של עד 10 אנשים
-מרכזי קלט לנוער וצעירים בסיכון שבאחריות מנהל סיוע לבתי משפט
-חונכות אישית לנוער עובר חוק
-מרכזי הקשר ימלאו את הסדרי הראיה בין הורים לילדים על פי צווי בית משפט באמצעים דיגיטליים וטלפוניים בלבד
-גופים מפעילים המטפלים בהשמת ילדים במשפחות אומנה ובליווי שלהן
-פנימיות לילדים ונערות וכל מעונות חסות הנוער

מה לא פועל?
- מעונות רב תכליתיים ובתי הספר להכשרה מקצועית שבפיקוח זרוע העבודה
-מפתנים ומית"רים
-מעונות היום השיקומיים

מעונות יום ומשפחתונים
מעונות יום לגילאי 3-0- בכפוף להנחיות משרד העבודה והרווחה –ההנחיות העיקריות:
ימים ושעות פעילות - הפעילות תתקיים כל ימות השבוע, בשעות הפעילות הרגילות, על פי לוח זמני הפעילות המפורט בנהלי האגף.
חלוקת הכיתות - הפעילות תתקיים בכיתות של עד 17 ילדים. בתוך הכיתות תהיה חלוקה לקבוצות (מגיל לידה עד שתיים – 6 ילדים בקבוצה, ומגיל שנתיים עד שלוש – 9-8 ילדים בקבוצה).

הגעה ועזיבה - באחריות ההורים להביא את ילדיהם למסגרת לגיל הרך ולאסוף אותם בסוף יום. בשעת קבלת הילדים יקפידו על ההנחיות הבאות:
•חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי (למעט הפעוטות).
•מניעת התקהלות בפתחי הכניסה ושמירת מרחק של 2 מטרים בין ההורים בכל עת
•ההורה יביא את הילד עד הכניסה למעון ויעבירו למטפלת הקבועה ללא שהות מיותרת.
•תותר כניסה של הורה אחד בכל פעם לשטח המעון (הורה יוצא - הורה נכנס).
•ילדים ואנשי צוות יורשו להיכנס למסגרת הגיל הרך רק בצירוף הצהרת בריאות יומית חתומה.

ימי הסתגלות - להורים תינתן האפשרות להחליט לחזרה מדורגת של הילדים בהתאם למתכונת ימי הסתגלות.

היגיינה - אנשי הצוות יקפידו במהלך היום על רחיצת ידיים תכופה ויסודית שלהם ושל ידי הילדים, תוך הקפדה יתרה במקרים הבאים:
•לפני ואחרי מגע פיזי עם ילד.
•לפני הארוחה ולאחריה.
•לפני השימוש בשירותים ולאחריו.
•לפני מגע עם בעלי חיים ולאחריו.
•לפני החזרה למרחב הציבורי מהחצר.

גני ילדים
גני ילדים בחינוך הרגיל (גילאי 6-3) פועלים בכפוף לאישור המנהל הכללי של משרד החינוך.

חוגים 
ניתן לקיים פעילות משלימה (חוגים) בתנאי שהפעילות תתקיים בקבוצות קבועות ואנשי הצוות קבועים, ללא תחלופת אנשי צוות או ילדים בין הקבוצות למעט אנשי הצוות שהותר להם.

צהרונים 
מותר לקיים צהרונים בגני הילדים בתנאי שהפעילות תתקיים במבנה הקבוע של הגן, הקבוצות הקבועות ועם אנשי צוות קבועים.

הורים אינם נדרשים לשלם עבור  התקופה שבה מעונות היום והמשפחתונים לא פעלו ולא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות שלהם בעת חזרה לשגרת פעילות. הארגון המפעיל מחויב להחזיר להורים את הסכום ששילמו בגין הימים בהם לא התקיימה פעילות.

אוכלוסיות שזקוקות לסיוע
מה פועל?
-עמותות המחלקות מזון מטעם המשרד הוגדרו כחיוניות וימשיכו לפעול
-ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות שזקוקות לסיוע
-גופים המספקים שירותי הסעה לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע

אנשים עם מוגבלות
מה פועל?
-מסגרות חוץ ביתיות
-דיור בקהילה והוסטלים
-אבחונים לאנשים עם מוגבלות יתקיימו במקרים דחופים בלבד
-מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבוגרים ומזדקנים עם מוגבלות

מה לא פועל?
-מרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
-מעונות היום השיקומיים

תעסוקה ומקומות עבודה
מה פועל?
-מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה
-אסדרת עיסוקים טיפול בבקשות לרישום בפנקסים מקצועיים יימשך באופן רציף ובהליך אוטומטי עבור בוגרי מוסדות לימוד בישראל (מדופלמים) בתחומים הבאים: מהנדסים, אדריכלים, הנדסאים, טכנאים מוסמכים, בודקי שכר, בקרים ומורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)
-מוקד המענה הטלפוני של אגף בכיר לאסדרת עיסוקים ממשיך לפעול ולתת מענה לפניות הציבור
-אגף ההסדרה והאכיפה בזרוע העבודה והיחידה הממונה על יחסי עבודה
-פעילות מנהל תעסוקת אוכלוסיות מתקיימת במתכונת מצומצמת. המרכזים ממשיכים להעניק שירות, הן לפרט והן למעסיקים, בעיקר בכלים מקוונים וטלפוניים

מה לא פועל?
-מכללות מה"ט
-אסדרת עיסוקים - ועדות מייעצות וועדות בירור למהנדסים, אדריכלים, חשמלאים, הנדסאים וטכנאים מוסמכים, הפסיקו את עבודתם עד להודעה חדשה
-בחינות הרישוי לחשמלאים במדרגים הגבוהים (טכנאים, הנדסאים ומהנדסי חשמל), באדריכלות ובהנדסה אזרחית-מבנים, נדחו עד להודעה חדשה
 
שאלות בנושא מפעל חיוני ניתן להפנות לכוח אדם לשעת חירום
מטה ארצי - 074-7696188
מרחב צפון - 04-8631041
מרחב מרכז - 03-7347003
מרחב ירושלים - 02-6667980
מרחב דרום - 08-6264781

שירותים נוספים של משרד העבודה והרווחה שפועלים
-דיור בקהילה, הוסטלים, מקלטים לסוגיהם, מרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, מרכזי הגנה ומסגרות לטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית
-מרכזי יום לשיקום מונע לעברייני מין ומרכזי יום לטיפול בגברים אלימים
-תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע עבורם את התפקידים שהם מחויבים בהם מכוח מינוים כאפוטרופסים

תכנית גישורים אשר פועלת בחסות השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובניהולה של עמותת מוזאיקה, הקימה יחד עם 44 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה אשר פרוסים ברחבי הארץ קו חם ליישוב סכסוכים.
הפונה מקבל מענה חינמי 24/7 על ידי מגשר אשר מפנה את המקרה לפי הנושא / האזור הגאוגרפי למרכז הגישור המתאים.
המענה ניתן על ידי מגשרים מקצועיים, אשר עוסקים בתחום הגישור שנים רבות.
כתובת האתר לפניות ושאר הפרטים

למידע נוסף אודות ההנחיות החדשות יש לפנות לאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים והחברתיים

ניתן לפנות למוקד הטלפוני של משרד הרווחה, הקו זמין 24/7-  118