היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

ביטחון הפנים

משטרת ישראל

הנחיות לציבור בנושא אכיפה – פירוט התקנות שהפרתן תהווה עבירה פלילית
אי דיווח למשרד הבריאות על ידי מחויבי בידוד 
על החשוד מוטלת החובה לדווח לאלתר .
אי דיווח מסוג זה בפעם הראשונה נושא בחובו קנס בסך 3,000 ₪. במידה והחייב לא ידווח, יתווסף לכל יום לא מדווח עוד 600 ₪ לחובת החייב.

הפרת הוראת צו לבידוד בית או לאשפוז במתקן רפואי
עבירה ראשונה ושניה שווי הקנס 5,000 ₪. 
עבירה שלישית בנסיבות מחמירות עיכוב וחקירה.

סירוב להתפזר על פי דרישת שוטר במקרה של התקהלות אסורה מעל עשרה איש
לאחר מתן הוראת התפזרות ברורה על ידי שוטר שלא מתבצעת, יוטל קנס בסך 5,000 ₪. 
במקרה שגם לאחר מתן הקנס תוך זמן סביר של פיזור ההתקהלות לא תפוזר, יפתח תיק פלילי בגין הפרעה לשוטר.

פתיחת עסק שהפעלתו נאסרה  
עסקים שיוגדרו בתקנות כעסקים שהפעלתם אסורה, בעליהם יקנסו בקנס כספי בסך 5,000₪

בהפצת ידיעות כוזבות הגורמות פחד או בהלה בציבור Fake News- תיפתח חקירה פלילית על פי סעיפי החוק הרלוונטיים.
כל יתר הנחיות משרד הבריאות לעניין צמצום היציאה למרחב הציבורי וההתנהגות בו – המשטרה תסייע למשרד הבריאות להגברת הציות להנחיות אלה.  
איסור יציאה למרחב הציבורי למעט למקומות ולצרכים שנקבעו. 
מגבלות על התנהגות הציבור במרחב הציבורי במקרים בהם היציאה מותרת.  
התנהגות עסקים שפעילותם מותרת.

הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול
הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול נרתמת למאמץ הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע לרשויות המקומיות בהתמודדות עם המצב, ולתת מענה לצרכים העולים מהרשויות המקומיות למידע, ידע והכוונה למבוגרים ובני נוער, באמצעות מנהלי המחוזות ברשות וכן באמצעות מנהלי התכניות היישוביים ברשויות המקומיות, הפרוסים ברחבי הארץ וזמינים לכל שאלה, עצה והדרכה, אליה נדרשים בעלי התפקיד ברשויות המקומיות או האזרחים בקהילה.
במטה הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול הוקם צוות ייעודי, אליו ניתן לפנות, דרך מנהלי התכניות ברשויות המקומיות, בכל סוגיה העולה מהמצב והנוגעת בתחומי העיסוק של הרשות.
מידע, תכנים ופרטי מנהלי התכניות היישוביים ברשויות המקומיות ניתן למצוא באתר המשרד.

הציבור מתבקש לחייג למוקדי המידע הרלוונטיים
מוקד חירום משטרת ישראל – 100 (בכל מקרה של חשש לחיי אדם, יש להתקשר מיד למוקד 100).
מוקד מידע משטרת ישראל – 110
מוקד מידע משטרת ישראל לאוכלוסייה כבדת שמיעה ודיבור – 052-2020100 או בפקס – 08-6525111 או באימייל – listen@police.gov.il

שירות בתי הסוהר (שב"ס)
תיאסר כניסה למתקנים לכל גורם מלבד הסוהרים המשרתים בהם ועצורים נקלטים.
לא יתקיימו ביקורי משפחות אסירים ועצורים.
התייעצויות עם עורכי הדין ייעשו באופן טלפוני וכך ככלל גם דיונים בבתי המשפט.
לא תאושר יציאת אסירים לחופשות, למעט חופשות חריגות.
לא יתקיימו מפגשי התייחדות.
חל איסור על אנשי סגל לצאת את גבולות המדינה.
תעסוקת אסירים בתוך מתקני הכליאה תמשך בהתאם להנחיות הריחוק.
אושר תגבור קנטינות לאסירים הפליליים במאות שקלים לחודש.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר השב"ס.

רישוי כלי ירייה
קבלת קהל
לשכות אגף כלי-ירייה סגורות ואין קבלת קהל. ניתן לבצע מגוון פעולות שאינן מצריכות הגעה ללשכות באתר הלשכה.
מוקד שירות אגף כלי ירייה – 8657*.
ניתן להחליף את כלי הירייה ברשותך מבלי להתייצב בלשכות הרישוי. למידע על התהליך.
למידע עבור הארכת תוקף רישיונות והרשאות לכלי ירייה.

בידוד בית
מחזיקי רישיון כלי ירייה הנמצאים בבידוד בית בהוראת משרד הבריאות שלא יכולים לבצע את הוראות הרשות המוסמכת לחידוש הרישיון לכלי הירייה שברשותם או לא יכולים לבצע את הכשרת הריענון התקופתית, נדרשים לפנות למוקד השירות (8657*) ולדווח על כך מידית.

מטווחים
ניתן להמשיך ולהגיע בשלב זה לאימונים במטווחים, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
חלק ממטווחי הירי פעילים וחלק צמצמו פעילות. המטווחים שפתוחים פועלים על פי הנחיות משרד הבריאות (מספר משתתפים, מרחקים וכו').

בעלי רישיון מיוחד בחברות שמירה
יש לפעול על פי הנחיות אחסון כלי ירייה לבעלי רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי סעיף  10 ג (ג) לחוק.

השוהים בבידוד
על בעל הרישיון המיוחד חלה חובה לחדד את הוראות אחסון כלי הירייה המצוי בידי מאבטח השוהה בבידוד בית בכספת, בהתאם להנחיות ארגון השמירה בו מועסק המאבטח ומשטרת ישראל.
במקרה שבעל רישיון המיוחד סבור כי עדיף שכלי הירייה יהיה מאוחסן בחדר הנשק בחברה, ולא בביתו של המאבטח השוהה בבידוד בביתו, יפעל בעל הרישיון המיוחד, באופן מיידי, לאחסון כלי הירייה המצוי בידי המאבטח במחסן הנשק של החברה.

הנחיות בדבר ניוד מאבטחים וכלי ירייה בין מחוזות
בשל משבר הקורונה, החליט ראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים, לאפשר לחברות השמירה לנייד מאבטחים וכלי ירייה ממחוז למחוז, ללא צורך בקבלת אישור מהמחוז המטפל ברשות המוסמכת אליו משויכת החברה. החלטה זו תעמוד בתוקף מיום 19.3.2020 ועד ליום 30.6.2020 או עד להודעה אחרת, המוקדם מבניהם.

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת - 105
מוקד 105 של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת ממשיך לפעול כרגיל.
בכל מקרה של פגיעה בילדים ונוער, ניתן להתקשר למוקד  , ברשת 24/7.
ילדים, בני נוער, הורים, אנשי מקצוע וכלל הציבור יכולים לפנות למוקד בכל נושא של פגיעה בקטינים ברשת:
דיווח מיידי על פגיעות פליליות ברשת – סחיטה, איומים, התחזות, הימורים, מרמה.
דיווח על מקרי חירום ברשת ומצבי מצוקה.
פגיעות מיניות ברשת – זנות, מעשה מגונה, אונס או ניסיון לאונס, הטרדות מיניות ועוד.
עבירות רשת.
בריונות ברשת – ביוש, נידוי, חרם.
עזרה בהסרת תכנים פוגעניים.
התייעצות ומידע על גלישה בטוחה ופגיעות בקטינים (גילאי 0-18).
מידע ותכנים ניתן למצוא באתר המטה.

כבאות והצלה
לא יבוצעו ביקורות יזומות על ידי מדור הגנה מאש.
לא מתקיימת קבלת קהל בכל רחבי הארץ, עד להודעה חדשה.
ביקורות טופסי גמר בניה שלא ניתן לדחות את מועדן ו/או פרויקטים לאומיים בעלי חשיבות מדינית יתקיימו. העברת חומרים, לרבות תכניות, יועברו באמצעות האינטרנט.
נפתח מוקד שירות ארצי למענה בנושא רישוי עסקים, נכסים ובנייה – 4964*. המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 17:00-09:00.
תשלום אגרות כבאות- במידה ולא ניתן לבצע תשלום או הנכם מעוניינים לבצע העברה בנקאית ניתן לחייג  למספרי הטלפון 02-5427916, 02-5427906 בימים א'-ה' בין השעות 15:00-10:00.

חידוד הנחיות בטיחות אש
בימים אלה, בהם רבים עובדים מהבית, יש להקפיד על יצירת סביבת עבודה נעימה ובטוחה על מנת להימנע מאסון.עקבו אחר ההנחיות הבאות והבטיחו את בטיחותכם ובטיחות היקרים לכם:
• יש להקפיד להניח את המחשב הנייד על משטח בטוח, שאינו דליק, וכמו כן לא לחסום את פתחי האוורור
• אין לחבר מכשירי חשמל רבים על שקע חשמלי אחד
• אין להשאיר מחבת או סיר בישול ללא השגחה
• הרחיקו גפרורים ומצתים מילדים
• אין להטעין פלאפונים ומחשבים ניידים על משטחים דליקים, כגון מיטה וספה