היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

הגנת הסביבה

טיפול בכפפות, מגבונים ומסכות שנעשה בהן שימוש
על פי הנחיות משרד הבריאות, אם מדובר בפסולת שמקורה בחולים מאומתים בקורונה או באזרחים הנמצאים בבידוד, כמו גם מבתי חולים או ממתחמים ששוהים בהם אזרחים אלו – יש לאסוף פסולת זו בשקית ייעודית ולסגור את השקית היטב לפני השלכתה לפח הירוק. מבחינת שאר הציבור, אפשר להשליך בפחים הרגילים בלא הנחיות מיוחדות. אין להשליך הכפפות, המסכות ואת המגבונים המשמשים לחיטוי אל השירותים. יש להשליך את המוצרים הללו לפח ובכך להפחית סתימות וגלישות ביוב וזיהום סביבתי. מוצרים אלו אינם מתפרקים במערכת הביוב ונוטים להתלכד וליצור סתימות במערכת השפכים הביתית, ברמת הבניין והשכונה ולגרום למפגעי ריחות, זיהומים ומחלות.

אזהרה לגבי טיפול וחיטוי כנגד נגיף קורונה
פעולות חיטוי וניקוי - בפרט כנגד גורמים שאינם מזיקים תברואיים - אינן נחשבות להדברה תברואית, ואינן נכללות במסגרת רישיון מדביר. פעולות אלה אף אינן חלק מההכשרה או מההשתלמויות הנדרשות ממדביר בעל רישיון. יש להימנע משימוש בציוד הדברה ייעודי לפעולות ניקוי וחיטוי, מחשש לשאריות של חומרי הדברה בציוד.
הנחיות לניקוי ולחיטוי כנגד גורמים מיקרוביאליים כגון נגיף קורונה חדש, הן אך ורק בסמכות ואחריות משרד הבריאות.
לאתר המשרד.

הדברת מזיקים
1.מומלץ להימנע ככל הניתן מביצוע הדברה כימית כנגד מזיקים תברואיים (יתושים, נמלים ומכרסמים) בתוך בתי מגורים. יש להפחית ביצוע פעולות אלה, כדי שלא לסכן שלא לצורך.
2.פעולות ניקוי וחיטוי כנגד קורונה אינן פעולות הדברה, ואין להשתמש בציוד הדברה לפעולות חיטוי. יש להימנע משימוש בציוד הדברה ייעודי לפעולות ניקוי וחיטוי, מחשש לשאריות של חומרי הדברה בציוד.
3.בניגוד למידע שגוי המופץ ברשתות החברתיות, אין עדות לכך שיתושים מושפעים מנגיף קורונה, או שהם מעבירים אותו לאדם.

פיקדון על מכלי המשקה
הנחיות משרד הבריאות השתנו ובתאריך ה-5/5/20 הורה המשרד להגנת הסביבה לרשתות השיווק לשוב ולקבל מכלי משקה ריקים ולהחזיר תמורתם את דמי הפיקדון והכל בהתאם להוראות החוק.