היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

הגנת הסביבה

טיפול בכפפות ומסכות שנעשה בהן שימוש
על פי הנחיות משרד הבריאות, אם מדובר בפסולת שמקורה בחולים מאומתים בקורונה או באזרחים הנמצאים בבידוד, כמו גם מבתי חולים או ממתחמים ששוהים בהם אזרחים אלו – יש לאסוף פסולת זו בשקית ייעודית ולסגור את השקית היטב לפני השלכתה לפח הירוק. מבחינת שאר הציבור, אפשר להשליך בפחים הרגילים בלא הנחיות מיוחדות.

אזהרה לגבי טיפול וחיטוי כנגד נגיף קורונה
פעולות חיטוי וניקוי - בפרט כנגד גורמים שאינם מזיקים תברואיים - אינן נחשבות להדברה תברואית, ואינן נכללות במסגרת רישיון מדביר. פעולות אלה אף אינן חלק מההכשרה או מההשתלמויות הנדרשות ממדביר בעל רישיון. יש להימנע משימוש בציוד הדברה ייעודי לפעולות ניקוי וחיטוי, מחשש לשאריות של חומרי הדברה בציוד.
הנחיות לניקוי ולחיטוי כנגד גורמים מיקרוביאליים כגון נגיף קורונה חדש, הן אך ורק בסמכות ואחריות משרד הבריאות.
לאתר המשרד.

הדברת מזיקים
1.מומלץ להימנע ככל הניתן מביצוע הדברה כימית כנגד מזיקים תברואיים (יתושים, נמלים ומכרסמים) בתוך בתי מגורים. יש להפחית ביצוע פעולות אלה, כדי שלא לסכן שלא לצורך.
2.פעולות ניקוי וחיטוי כנגד קורונה אינן פעולות הדברה, ואין להשתמש בציוד הדברה לפעולות חיטוי. יש להימנע משימוש בציוד הדברה ייעודי לפעולות ניקוי וחיטוי, מחשש לשאריות של חומרי הדברה בציוד.
3.בניגוד למידע שגוי המופץ ברשתות החברתיות, אין עדות לכך שיתושים מושפעים מנגיף קורונה, או שהם מעבירים אותו לאדם.

פיקוח ורגולציה בנושאי הגנת הסביבה
איכות הסביבה לא תיפגע כתוצאה מהאתגרים הכלכליים והתפעוליים, אך יקל על לוחות הזמנים הנוגעים לדרישות רגולטוריות, וימקד את הפיקוח במקרים המסכנים באופן משמעותי את הציבור והסביבה. בכל הקשור לדרישות הרגולטוריות שהמשרד להגנת הסביבה כבר העביר: המשרד מחדד כי הן שרירות וקיימות, ואולם במקרים שבהם יהיו עיכובים כתוצאה מהמצב המיוחד במשק בשל התפשטות נגיף קורונה, המשרד יאפשר קביעת לוח זמנים חדש לביצוע הדרישות ואת דחיית המועדים.
בכל הקשור להיתרים קיימים, המשרד יקדם הארכה אוטומטית ככל שיתאפשר, ואף יפעל להארכת היתרים קיימים העתידים לפוג בשלושת החודשים הקרובים. המשרד מבצע בחינה של אופן יישום הנושא.
מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה (*6911) זמין לשאלות התעשיינים ובתי העסק באשר לחובות המוטלות עליהם בתקופה הקרובה.

סיוע בחידוש היתרים ורשיונות
מפעלים ועסקים הנתקלים בקשיים דוגמת הוצאה וחידוש של היתרים ורשיונות יכולים לפנות לאנשי הקשר הקבועים במחוזות ובמטה המשרד ובנוסף במוקד הסביבה *6911 נפתח מענה נוסף למפעלים ועסקים הנתקלים בקשיים בכל הנוגע להוצאת היתרים ורישיונות.
שעות מענה- 09:00-13:00.

הארכת מועד הדיווח השנתי למרשם פליטות לסביבה (המפל"ס)
לאור המצב ונוכח יכולת הפעולה המוגבלת של הגורמים המדווחים לעמוד בדרישת הדיווח, המשרד להגנת הסביבה מכיר בכך שייתכנו עיכובים בתקופה הקרובה.
על כן, המשרד יקבל את הדיווח השנתי למפל"ס עד ליום 30 במאי 2020.
מי שמסוגל לדווח מוקדם יותר, מתבקש לעשות זאת.

פיקדון על מכלי המשקה
המשרד להגנת הסביבה מודיע כי הנחיות משרד הבריאות אוסרות על רשתות השיווק והקמעונאים לקבל אריזות בקבוקים למיחזור לפי חוק הפיקדון. המשרד קורא לציבור לשמור בבתים את מכלי המשקה הריקים, להחזירם לאחר תום תקופת החירום ולקבל תמורתם את דמי הפיקדון. הנחיה זו באה בשל עיקרון הזהירות המונעת ובשל התנאים התברואים המחמירים שיש להקפיד עליהם בימים אלה.
הנחיה זו אינה חלה על תחנות מיחזור עירוניות ותחנות מיון ומעבר.
עוד יצוין, כי לפני התפרצות נגיף הקורונה, אישר המשרד להגנת הסביבה לרשתות השיווק והקמעונאות, כבכל שנה, שלא לקבל מכלי משקה החייבים בפיקדון מטעמי שמירה על כשרות לחג הפסח- מערב חג הפסח ועד צאתו. המשמעות היא שבכל מקרה, גם אם תבוטל תקופת החירום בקרוב, האיסוף והחזר הפיקדון יתחדש רק בסיום חג הפסח.

המשרד להגנת הסביבה אישר דחייה בלוחות הזמנים ליצרנים, ליבואנים, לקמעונאים ולתאגידי מיחזור, להגשת דיווחים והפקדת כספים במסגרת דרישות חוקי הפיקדון, השקיות, האריזות ופסולת אלקטרונית.
המשרד אישר:
• דחייה של חודשיים בקבלת דיווחים שנתיים מכלל היצרנים והיבואנים במשק הישראלי שנשלחים למשרד באמצעות תאגידי מיחזור מורשים מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות והחוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית ובסוללות: תאגיד תמיר, תאגיד מאי ותאגיד אקומיוניטי.
• דחייה של הפקדות כספיות של יבואנים ויצרנים באמצעות תאגידי המיחזור לקרנות ייעודיות, דחייה של פעולות פרסום, דחייה של ביצוע סקרי פסולת ייעודיים ודחייה בהגשת תוכניות עבודה.
המשרד להגנת הסביבה לא אישר ליצרנים וליבואנים את בקשתם לדחייה של תשלומים לתאגידי המיחזור לשם איסוף וטיפול בפסולת למיחזור. המשרד הנחה את תאגידי המיחזור להמשיך ולממן את  איסוף הפסולת ברשויות המקומיות ולדאוג ככל הניתן למיונה ולמיחזורה הנאות.

לשאלות ותשובות נפוצות בנושא קורונה – הגנת הסביבה