היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

אנרגיה

משק האנרגיה  (החשמל, הדלק, גז בישול, הגז הטבעי והמים)
משרד האנרגיה ימשיך להבטיח את  האספקה והרציפות התפקודית של צרכי משק האנרגיה והמים בישראל במקביל להערכות המשק להתפשטות נגיף הקורונה. 
למידע אודות פעילות משרד האנרגיה בחירום.

פעילות תחנות דלק
כלל תחנות הדלק ברחבי הארץ ממשיכות לפעול כסדרן.
 
גפ"מ – גז בישול
עם תחילת הניקיונות לפסח, משרד האנרגיה מבקש להזכיר לציבור השוהה בבית בעקבות הקורונה את כללי הבטיחות והנהלים הנוגעים למערכות הגז הביתי. הילדים נמצאים גם הם בסביבה, וחשוב לזכור ששימוש נכון בגז מונע תאונות ביתיות ומציל חיים.
להוראות הבטיחות התחזוקה והניקיון

• במקרה של תקלה במתקן הגז יש להודיע על כך לספק הגז. ספק הגז מחויב להגיע ולטפל בתקלה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. אם לא ניתן לתקן את התקלה תוך שמירה על הוראות משרד הבריאות, על ספק הגז לנתק את אספקת הגז למתקן. אין לספק גז למתקן כשקיים חשש לסכנה לחיי אדם או לרכוש.
• ספקי הגז ימשיכו לספק גפ"מ למתקני גז ביתי גם אם מועד הבדיקה התקופתית שלהם חלף, למעט מקרה בו תתקבל קריאה על חשש לתקלה במתקן הגז. שלא ניתן לתקנה תוך קיום הוראות משרד הבריאות.
• בדיקות תקופתיות של מתקני הגז ייערכו מיד לאחר שניתן יהיה לעשות כן בהתאם להוראות משרד הבריאות ובכל מקרה לא יאוחר מתום תוקף תקנות החירום.
• החלפת ספק גז בבניינים אינה מומלצת בימים אלה.  מכיוון שתהליך החלפת ספק הגז מצריך בדיקת בטיחות תקנית  בכל דירות צרכני הגז המחוברים באותו הבניין, מומלץ בשלב זה, להמנע מביצוע החלפות ספק גז.

במקרה חירום כמו דליפות גז, יש לפנות במיידית לחברות הגז המורשות או  למוקדי חירום נוספים:
מוקד חירום ארצי של שירותי כבאות- 102.
מוקד חירום של המשרד להגנת הסביבה: 6911*.
לרשימת חברות הגז המוכרות
למידע נוסף לעת חירום בנושא גפ"מ (גז בישול)
  
 מקורות
חברת מקורות ערוכה ותמשיך לספק מים לאזרחי ישראל.על פי הנחיות משרד הבריאות לא תתקיים קבלת קהל . במקרה של תקלות במערכות המים או הביוב על האזרחים לגלות אחריות אישית ולעדכן את עובדי השטח האם הם נמצאים בבידוד.
לעדכוני חברת מקורות  פייסבוק מקורות
 
רשות המים
משק המים ערוך להתמודד מול אתגרי משבר נגיף קורונה מבלי שייווצרו פערים משמעותיים ביכולות אספקת המים והטיפול במערכות הביוב.
 בתקופה שמיום 17.3.2020 יאפשרו ספקי מים הקלות בתשלום חשבונות מים לעסק שצורך מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים, דחיית התשלום של חשבון המים לתקופת החיוב העוקבת, ופריסה עד
ל 12 תשלומים חודשיים, בריבית מינימאלית, החל מתקופת החיוב העוקבת.
לפרטים על הקלה בתשלום חשבונות מים על רקע משבר הקורונה
לעדכוני רשות המים.
 
חשמל
לאור מצוקת האוכלוסייה האזרחית והצורך להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה, הוחלט כי חברת החשמל לא תנתק צרכנים חייבים מחשמל עד לחלוף המשבר.
 
רשות החשמל
להקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל.
 
חברת החשמל
 גובשו עקרונות להסדרי תשלום מקלים בחשבון החשמל לצרכנים הזקוקים לכך: הוכנסה אפשרות לדחיית חשבונות חשמל לעסקים קטנים ובינוניים ובכללם בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ובתי מסחר הזקוקים לכך ב-30 יום.
במהלך תקופה זו הלקוחות לא יפגעו, לא ינותקו ולא תגבה מהם ריבית פיגורים.
חברת החשמל תמשיך לחבר לקוחות חדשים ויצרנים פרטיים.
רשות החשמל מתכוונת לדחות את כל המועדים לסנכרון ולחיבור מתקנים ב- 60 יום, וזאת ביחס לכל ההליכים התחרותיים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיית PV  ברשת החלוקה.
הדחיה תהיה למועדים המחייבים והן למועדים המחייבים המרביים, הכול ביחס למועדים הקבועים בכל אסדרה נכון להיום, וללא חילוט ערבויות. המידע המלא מופיע באתר
רשות החשמל.

חברת החשמל תדחה את כל המועדים לסנכרון וחיבור מתקנים ב- 60 יום.

חברת החשמל תמשיך להעמיד לאזרחים את שירותי המענה הטלפוני במוקד 103 והשירותים הדיגיטליים באתר.
על פי הנחיות משרד הבריאות לא תתקיים קבלת קהל. 
לעדכוני חברת חשמל.
 
פעילות משרד האנרגיה בחירום: דלק, חשמל, מים, גז טבעי
משרד האנרגיה עוקב אחרי ההתרחשויות במשק, וימשיך להבטיח את האספקה והרציפות התפקודית של צרכי משק האנרגיה והמים בישראל, בשגרה ובחירום.
למידע אודות פעילות משרד האנרגיה בחירום.

שאלות תשובות לאזרחים בתחומי האנרגיה