היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

אנרגיה

משרד האנרגיה עוקב אחרי ההתרחשויות במשק וממשיך להבטיח את האספקה והרציפות התפקודית של צרכי משק האנרגיה והמים בישראל, בשגרה ובחירום.
למידע אודות פעילות משרד האנרגיה בחירום.

פעילות תחנות דלק
כלל תחנות הדלק ברחבי הארץ ממשיכות לפעול כסדרן.
 
חשמל
לאור מצוקת האוכלוסייה האזרחית והצורך להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה, נקבעו הקלות לצרכני ויזמים במשק החשמל. במסגרת זו:
•חברת החשמל לא תנתק צרכנים חייבים מחשמל עד לחלוף המשבר.
•עסקים קטנים ובינוניים ובכללם בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ובתי מסחר, יקבלו אפשרות לדחות את חשבונות החשמל ב-30 יום. במהלך תקופה זו הלקוחות לא יפגעו, לא ינותקו ולא תגבה מהם ריבית פיגורים.
•חברת החשמל תמשיך לחבר לקוחות חדשים ויצרנים פרטיים.
•המועדים לסנכרון ולחיבור מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיית PV יידחו ב-60 יום. המידע המלא מופיע באתר רשות החשמל.
על פי הנחיות משרד הבריאות לא תתקיים קבלת קהל בחברת החשמל. ניתן ליצור קשר ולבצע פעולות במוקד 103 ובשירותים הדיגיטליים באתר.
לעדכוני חברת חשמל.
להקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל.

מים
לא צפויים פערים משמעותיים ביכולות אספקת המים והטיפול במערכות הביוב בשל נגיף הקורונה.
החל מה -17 במרץ, ספקי המים מאפשרים הקלות בתשלום חשבונות מים לעסקים שצורכים מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים. ההקלות כוללות דחיית התשלום של חשבון המים לתקופת החיוב העוקבת, ופריסה עד ל-12 תשלומים חודשיים בריבית מינימאלית, החל מתקופת החיוב העוקבת.
לפרטים על הקלה בתשלום חשבונות מים על רקע משבר הקורונה
לעדכוני רשות המים.
חברת מקורות תמשיך לספק מים אך לא תאפשר קבלת קהל, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
לעדכוני חברת מקורות
פייסבוק מקורות

גז בישול
שמירה על כללי בטיחות - על רקע תקופת הניקיונות לפסח, משרד האנרגיה מזכיר לציבור השוהה בבית עם ילדיו את כללי הבטיחות והנהלים הנוגעים למערכות הגז הביתי. שימוש נכון בגז מונע תאונות ביתיות ומציל חיים. להוראות הבטיחות התחזוקה והניקיון
בדיקות תקופתיות - ספקי הגז ימשיכו לספק גפ"מ למתקני גז ביתי גם אם מועד הבדיקה התקופתית שלהם חלף, למעט מקרה שבו תתקבל קריאה על חשש לתקלה במתקן הגז שלא ניתן לתקנה תוך קיום הוראות משרד הבריאות. הבדיקות התקופתיות של מתקני הגז יתחדשו כשניתן יהיה לעשות זאת בהתאם להוראות משרד הבריאות.
החלפת ספק גז – יש להימנע בשלב זה מביצוע החלפות ספק גז בבניינים, מכיוון שהתהליך מצריך בדיקת בטיחות תקנית בכל דירות צרכני הגז המחוברים באותו הבניין.
טיפול בתקלות - במקרה של תקלה, ספקי הגז מחויבים להגיע לטפל בה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. אם לא ניתן לתקן את התקלה תוך שמירה על הוראות משרד הבריאות, על ספק הגז לנתק את אספקת הגז למתקן. אין לספק גז למתקן כשקיים חשש לסכנה לחיי אדם או לרכוש.

במקרה חירום כמו דליפות גז, יש לפנות באופו מיידי לחברות הגז המורשות או למוקדי חירום נוספים:
מוקד חירום ארצי של שירותי כבאות - 102
מוקד חירום של המשרד להגנת הסביבה – 6911*

לרשימת חברות הגז המוכרות
למידע נוסף לעת חירום בנושא גפ"מ (גז בישול)
שאלות תשובות לאזרחים בתחומי האנרגיה