היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

מענקים וסיוע

סיוע לשכירים שעבודתם הופסקה
•קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה- משך הזמן הדרוש לקבל דמי אבטלה יקוצר מ-12 חודשי תעסוקה ל-6 חודשים בלבד.
•מענק לבני 67 ומעלה שעבודתם הופסקה בעקבות המשבר-  עבור חודש מרץ ישולמו מענקים בין 1,000 ש"ח ל- 2,000 ש"ח ועבור חודש אפריל ומאי ישולמו מענקים בין1,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח.
•דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת וביטול הצורך בניצול ימי חופשה לפני היציאה לחל"ת.
•תוכנית הכשרות שתאפשר לאנשים שנפלטו משוק העבודה לחזור אליו באופן מהיר ואיכותי.
•דחיית תשלום אגרות ממשלתיות והקדמת תשלומי מס הכנסה שלילי הניתנים לעובדים העומדים במבחני הכנסה.
•דמי אבטלה למי שפוטרו או שיצאו לחל"ת של למעלה מ-30 יום בעקבות משבר הקורונה. לבדיקת זכאות לדמי אבטלה ולהגשת תביעה לחצו כאן

מפוטרים ועובדים שהוצאו לחל"ת בשל הקורונה צריכים להגיש פניה לביטוח לאומי במקביל להרשמה באתר שירות התעסוקה. בפניה לביטוח לאומי יש לציין את תאריך ההתייצבות על פי תאריך - 15.3.20. להנחיות לחצו כאן.

הקלות בהליך עריכת תיאום מס לשכירים
יוצאים לחל"ת הזכאים לדמי אבטלה לא יצטרכו לעשות תיאום מס נוסף עבור דמי האבטלה. הקלות אלו מיטיבות עם כלל העובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים אבטלה, ובפרט עם הורים לילדים והורים לילדים עם מוגבלות. 
ההקלות הן:
· עובד שזכאי להקלות במס ויצא לחל"ת – המוסד לביטוח לאומי יחשב את ההקלות בעת חישוב המס על דמי האבטלה, בהתבסס על תלוש השכר האחרון של העובד בשנת 2020.
· עובד שברשותו אישור לתאום מס לשנת 2020 המיועד למעסיקו העיקרי ונקבעה לו באישור זכאות להקלה במס, דוגמת פטור, נקודות זיכוי או זיכוי בסכום - המוסד לביטוח לאומי יכבד את אישור תיאום מס זה וייתן את ההקלות שבאישור בעת חישוב המס על דמי האבטלה (על אף שהאישור מופנה  למעסיק העיקרי ממנו יצא העובד לחל"ת).
· עובד שיצא לחל"ת ובכרטיס העובד (טופס 101) שמילא אצל המעסיק נמצא כי הוא זכאי להקלות במס, המעסיק נתן לו את ההקלות הללו בעת חישוב המס על המשכורת והן מופיעות בתלוש השכר של העובד - המוסד לביטוח לאומי יחשב את ההקלות שקיבל העובד בעת חישוב המס על דמי האבטלה, בהתבסס על תלוש השכר האחרון של העובד בשנת 2020.

מסלולי סיוע לעסקים ועצמאים
·מענק לעצמאים - מענק אפריל בגובה של עד 6,000 ש"ח ומענק נוסף במאי בגובה של עד 8,000 ש"ח לעצמאים, שבשנת 2020 מלאו להם לפחות 20 שנים, בעלי עסק פעילים בכל התקופה שבין ה- 1.9.19 לבין ה- 29.2.20, ועומדים בקריטריונים הרלבנטיים לפי ההכנסה החייבת מהעסק ושל משק הבית. למידע נוסף על המענק.
מענק העבודה לעצמאים שאושר בתקנות לשעת חירום יהיה מעוגן מעיקול.
·הפחתה בארנונה לעסקים בענפים שנפגעו בשיעור שנתי של 25% (שלושה חודשי ארנונה חינם, בין מרץ למאי).
·החזר מקדמות מס בגין פברואר- מרץ.
·דחיית מע"מ - מתן ארכה לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים מרץ-אפריל 2020, ועבור חודש אפריל 2020 למדווחים חד חודשי, עד ל-25.5.2020 (במקום 18.5.2020).
·דחיית תשלומי מים בחלק מהעיריות ובחלק מתאגידי המים. לבירורים, יש לפנות לגופים הרלוונטיים למיקום העסק.
·תוכנית סיוע לעסקים קטנים ובינוניים – הוקמה קרן סיוע ייעודית להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה להתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על העסקים במשק. במסגרת הקרן, מועמדות על ידי הבנקים הלוואות לעסקים בתנאים הבאים:
- סכום הלוואה מקסימלי – עד 16% לעסקים בעלי מחזור של עד 25 מלש"ח או עד 8% לעסקים בעלי מחזור גבוה יותר, ולא יותר מ-20 מלש"ח.
- ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.
- ללא תשלומי ריבית בשנה הראשונה.
- הלוואות לצרכי גישור על פערי תזרים, וזאת בפריסה של עד 5 שנים ואפשרות לתחילת החזרי הקרן לאחר עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה.
-  ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% מכל הלוואה.
- צמצום מהותי של דרישת הביטחונות לעד 5% מההלוואה בלבד.
- קיצור משך בדיקת ההלוואה בבנק - עד 7 ימי עבודה.
- ללא עמלות או עלות הגשה.
ייעוץ, הכוונה וליווי מק