היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

חינוך

החזרה ללימודים מתנהלת בכפוף לכללים הבאים
הגשת הצהרת בריאות יומית - תלמידים יורשו להיכנס למוסד החינוכי רק עם הצהרת בריאות בחתימת ההורים. להורדת המסמך .
הורים לילדי הגן יכולים לחתום על הצהרת בריאות מקוונת בקישור הזה.
הורים לילדי בית ספר יכולים לחתום על הצהרת בריאות דיגיטלית במערכת הניהול של בית הספר (וובטופ, משוב וכדומה).
חבישת מסכה - למעט ילדי כיתות א', כל תלמיד ואיש צוות נדרשים לעטות מסכה בשטחים הפתוחים במהלך ההפסקות. כיתות ד' ומעלה יחבשו מסכות גם בשיעורים.
היגיינה - התלמידים נדרשים לשטוף ידיים בכניסה למוסד החינוכי ומספר פעמים במהלך היום, תוך הקפדה יתרה לאחר שימוש בשירותים.
שמירת מרחק - בתי הספר יקיימו את רוב הפעילות במקומות שמאפשרים מרחק של 2 מטרים בין תלמיד לתלמיד.
הפסקות - ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת. במהלך ההפסקות תהיה הקפדה על מרחק של 2 מטרים בין תלמיד לתלמיד.
ניקיון וחיטוי- הכיתות ותשתיות המוסד החינוכי יעברו ניקוי וחיטוי באופן תדיר.
היעדרויות- הורים ידווחו אם ילדיהם לא יכולים להגיע לבית הספר מחמת אי עמידה בתנאי הבריאות או כל סיבה אחרת.
ארוחות - התלמידים יאכלו על גבי מפית שיביאו מהבית (מפית חד פעמית, או מפית רב פעמית נקייה לאחר כביסה).
נוהל פעולה עם היוודע על תלמיד/מורה חולה מאומת במוסד החינוכי - 3.6.2020

הסעות תלמידים
הסעות של התלמידים פועלות  במתכונת מלאה. בהתאם לכללים הבאים:
1. שמירה על קבוצות קבועות ולא משתנות.
2. מלווה בעלייה להסעה בשעות הבוקר -  המלווה יוודא שהתלמידים עוטים מסכות ושאין התקהלות וצפיפות בעליה לאוטובוס.
3. המושב שליד הנהג פנוי.
4. רישום תלמידים בעלייה להסעה.
לפרטים מלאים

רשימת הבחינות שניתן לקיים במוסדות החינוך
בחינות בגרות ובחינות הסמכה להשכלה מקצועית או טכנית במוסד תיכוני או על תיכוני.
בחינת גמר ממשלתיות, בחינות הגנה על פרויקט גמר, בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או מסלול לימודי במוסדות שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מכללות טכנולוגיות ומוסדות על תיכוניים
מכללות טכנולוגיות ומוסדות על תיכוניים המוכרים על ידי משרד העבודה והרווחה או משרד החינוך, יכולים לפעול במתכונת של קבוצות עד 15 משתתפים ולהפעיל סדנה, מעבדה, ספרייה, התנסות מעשית ופעילויות מחוץ למוסד, וכן פעילויות לימודיות נוספות שנועדו לתגבר הוראה מקוונת.

מוסדות להשכלה גבוהה
מוסדות להשכלה גבוהה ימשיכו לפעול בהוראה מקוונת מרחוק. ניתן לקיים בהוראה פרונטאלית ובקבוצות של עד 15 משתתפים את הפעילויות הבאות: סדנה, מעבדה, ספרייה, התנסות מעשית ופעילויות מחוץ למוסד.

פנימיות נוער בסיכון על יסודי
לא תחול חובה על התלמידים להגיש הצהרת בריאות יומית, אך יש למנות אחראי לבדיקת הילדים בכל יום.

חוגים, תנועות נוער וחינוך בלתי פורמאלי
פועלים בתנאי שמתקיימים בקבוצות קבועות.
חוגים המתקיימים בכיתת גן/לימוד/סטודיו/ או במרחב פתוח תוך שמירה על 7 מ"ר לאדם או עד 50 איש במרווחים של 2 מטרים אחד מהשני.
מותר לקיים שיעורים פרטיים.
מותר להפעיל חוגים למבוגרים במסגרת התו הסגול.

תפילות בבתי כנסת במתחם מוסד חינוכי
מתן אישור להפעלת בתי הכנסת הוא באחריות הרשות המקומית ובכפוף לתנאים הבאים:
א. תיאום ועדכון מנהל המוסד החינוכי
ב. הנחיית ממונה הקורונה של בית הכנסת לפעול בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי לגבי עיתוי, כניסות ויציאות המתפללים.
ג. תפילות לא יתקיימו בזמן הלימודים ובזמן פעילות חינוכית אחרת, משלימה או חוגים לילדים.
ד. לא יתקיים מגע בין התלמידים למתפללים.
ה. יש לבצע ניקיון על פי הנחיות משרד הבריאות לפני התפילה ובסיומה ולהחזיר את המוסד נקי על פי ההנחיות.
ו. באחריות ממונה הקורונה של בית הכנסת:
   1. לוודא ניקיון בית הכנסת אחרי התפילות.
   2. לדווח על כל תקלה למנהל המוסד החינוכי.
   3. לוודא קיום כלל הציוד לביצוע ניקיון עבור המתפללים מטעם בית הכנסת.

שימו לב!
באזורים שיוגדרו ע''י משרד הבריאות כאזור מוגבל לא יתקיימו לימודים ולא
תתאפשר יציאה וכניסה מהאזור המוגבל ,יש להתעדכן און ליין באתר משרד הבריאות הנחיות שגרה.
מורים באזורים אלה ימשיכו ללמד במתכונת למידה מהבית.

למידע נוסף
גני הילדים - עקרונות החזרה לשגרה מלאה
מוסדות החינוך - עקרונות החזרה לשגרה מלאה
צהרוני גנים ובתי הספר (כיתות א'- י'') - עקרונות החזרה לשגרה מלאה
החינוך המיוחד - עקרונות החזרה לשגרה מלאה
שיעורי פעילות גופנית - עקרונות הנחיות  לקיום שיעורי חינוך גופני במהלך החזרה ההדרגתית לבתי ספר


להורדת סיפור דרקורונה בדרך לבית הספר
להורדת סיפור דרקורונה בדרך לגן ילדים 


התנאים להפעל סל תרבות לפעילות בגני הילדים ובבתי הספר
מתווה חזרה לשגרה מדורגת לטיולים ופעילות חוץ בתקופת הקורונה
התנהגות במרכזי העשרה למחוננים
הנחיות לחזרה לשגרה מלאה בהפעלת "משמרות זהב"