היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

משפטי

שירות מקוון חדש - אימות זהות דיגיטלי מרחוק, לצורך אימות תצהיר, ללא צורך במפגש פיזי עם עורך הדין.  שירות זה מאפשר לאזרח להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית, ולאחר מכן מאפשר שליחת אישור תהליך אימות הזהות ישירות לעו"ד. עוה"ד יוכל להסתמך על אימות זה כתחליף לאימות פיזי של האזרח ובכך לאמת עבור הלקוח את התצהיר לו הוא נדרש עד להשלמת התהליך וקבלת התצהיר.

בעקבות דחיית מועד בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין ל-27.8.2020, הנבחנים יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד חודשיים לפני מועד הבחינה.


ריכוז הקלות עליהן הכריז משרד המשפטים

דחייה במועד הגשת הדיווחים הנדרשים מגופים פיננסיים לרשות לאיסור הלבנת הון - נוכח הנסיבות הקיימות, הרשות תקבל בהבנה עיכובים שיחולו בהעברת הדיווחים אליה. לצד זאת, חשוב להדגיש שמצופה מהמוסדות הפיננסיים להעביר לרשות את המידע במקרים המתאימים, סמוך ככל שניתן למועד הפעילות, והכל בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים ובהתאם לצורך.
• תשלום אגרה בבתי הדין לעררים יכולה להיעשות בכרטיס אשראי באופן טלפוני במקום התייצבות.
• נדחה מועד תשלום האגרה בסיוע המשפטי. לקוחות הסיוע המשפטי מקבלים שירות מלא גם אם לא שולמה האגרה. גביית האגרות תיעשה לאחר החזרה לשגרה.
• בוטלה חובת ההתייצבות לקבלת היתר נישואים בבתי הדין הדרוזים.
• אימות חתימת לקוח פרטי על שטר משכנתא נעשית בווידאו ולא נדרש מפגש עם נותן שירות, ככל שהדבר יתאפשר.
• דחייה של חודש בהגשת מועד דיווח שנתי לשנת 2019 בעמותות והקדשות.
• הוארך המועד האחרון להגשת בקשות לאישור ניהול תקין ברשם העמותות.
• נפתחה האפשרות להפחית או לדחות תשלומים של חייבים בהליכי חדלות פירעון.
• הוארך המועד להגשת בקשות לתמיכה מוועדת העזבונות באפוטרופוס הכללי לשנת 2021 ליום רביעי 22.04.2020, כ"ח בניסן התש"ף.
• הופסקה אכיפת חברות מפרות ברשם החברות.
•רשימת שאלות ותשובות בנושא היציאה והשהייה מחוץ לבית בתקופה זו, לאתר של משרד המשפטים.

 אנשים עם מוגבלות
עדכון בנושא הנחיית יציאה עד למרחק 100 מטר מהבית עבור אנשים עם מוגבלות:
במקרים חיוניים הנדרשים על מנת לשמור על בריאות האדם או מצבו הנפשי, ניתן לאפשר לאנשים עם מוגבלות על הספקטרום האוטיסטי או אנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית, לצאת יחד עם מלווה אחד, אם נדרש מעבר למרחק של 100 מטר.
רצוי לצאת עם אישורים מתאימים כגון תעודת נכה, תעודת פטור מתור או מסמך של איש מקצוע.
אתר ייעודי לזכויות והנגשת מידע לאנשים עם מוגבלויות בתקופת חירום.
מענה לפניות ציבור יינתן על ידי צוות היחידה ישירות במקום במוקד השירות, וניתן כל העת באמצעים הבאים:
מענה בימים א'-ה' בשעות 16:00-08:00
באמצעות טלפון - 6763* או 073-3925892/75/98
מענה באמצעות מייל- pniotnez@justice.gov.il
מענה באמצעות פקס- 02-6462881
כתובת למשלוח דואר- ת.ד. 36053, סניף שערי ירושלים, ירושלים 9136001.

ילדים להורים גרושים
בעקבות פניה של לשכת עורכי הדין לשר המשפטים, ילדים להורים גרושים לא ייפגעו מהתקנות לשעת חירום ויוכלו לעבור בין הוריהם שאינם מתגוררים באותו בית. שר המשפטים פנה אל היועץ המשפטי לממשלה ואל מנכ"ל משרד הבריאות על מנת להבטיח כי זמני השהות של קטין עם שני הוריו יקוימו אף בעת הזו, ואכן, במסגרת גיבוש נוסחן של התקנות הוחלט להחריג באופן מפורש מעבר של קטינים בין בתי הוריהם.
בנוסף פנתה לשכת עורכי הדין לשר התחבורה בבקשה להוציא צו המייתר את הצורך בהפקדה פיזית של רישיונות נהיגה בעת משבר הקורונה. כיום נהג שנתפס בשורה של עבירות, החל בשכרות וכלה בנהיגה במהירות מופרזת גבוהה במיוחד, נדרש להפקיד את רישיונו במשטרה. הפקדת הרישיון היא תנאי להתחלת תקופת הפסילה, ובפועל רק עם הפקדת הרישיון הפסילה יכולה להתחיל. לפי בקשת הלשכה נהגים הנמצאים בביתם ואינם רשאים לצאת, אינם יכולים להפקיד את רישיון הנהיגה במשטרה, מה שבפועל דוחה את תקופת הפסילה שלהם. בתשובתו עדכן שר התחבורה כי משרדו מצא חלופה ראויה להפקדה והיא הצהרה של הנהג על אי-נהיגתו וידיעתו על הפסילה כדי שהפסילה תיכנס לתוקף.
למידע נוסף אודות פעילות לשכת עורכי הדין.
רשימת שאלות ותשובות בנושא מצבי גירושים ופירוד בתקופה זו, לאתר של משרד המשפטים.

בנושאי ירושות, אפוטרופסות וחדלות פירעון
משרדי האפוטרופוס הכללי מטפלים בנושאי אפוטרופסות, ירושות וחדלות פרעות. במשרדים לא תתקבל קבלת קהל ויטופלו נושאים דחופים בלבד באמצעות פניה למוקדים טלפוני