היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

פרט ומשפחה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, החל מיום ראשון בבוקר (12.4.20) יש חובה על חבישת מסכות מחוץ לבית, למעט במקרים הבאים:
1. ילדים מתחת לגיל 6
2. מי שמחמת מגבלה מתקשה באופן משמעותי עם חבישת מסכה
3. במהלך נסיעה ברכב לבד או עם אנשים הגרים יחד
4. משתתף בשידור בכלי תקשורת
5. שני עובדים היושבים בחדר בקביעות ובלבד שנשמר ביניהם מרחק של 2 מטרים

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהיות שותף למאמצים לבלום את התפשטות נגיף הקורונה ולהמשיך להישאר בבית.

לפניכם עיקרי ההנחיות ליציאה הכרחית מהבית
• יציאה לעבודה למי שרשאי לכך לפי החוק
• הצטיידות במזון, תרופות, שירותים ומוצרים חיוניים בלבד 
• סיוע לאדם הנדרש לכך עקב מצב רפואי או מצוקה
• העברת ילדים בין הורים גרושים
• יציאה מהבית לטווח של עד 100 מטרים
• יש להימנע מהתקהלויות
• יש להפקיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם
• יש להקפיד על כללי ההיגיינה

סכנת הקורונה טרם חלפה ורק אם נקפיד כולנו על ההנחיות, נוכל להיערך ליציאה הדרגתית מהסגר.

הנחיות תנועה פרט ומשפחה
במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף קורונה, ועל מנת להבטיח את רציפות תפקוד המשק, הממשלה החמירה את הגבלות התנועה והיציאה מהבית.
לפי התקנות, כולם נדרשים להישאר בבתים, למעט יציאה למרחק של עד 100 מטר מהבית, ולמעט יציאה לצורך חיוני. הנחיה זו הינה מחייבת, והפרתה מהווה עבירה פלילית, שתיאכף על ידי גורמי האכיפה.
החריג היחיד להוראה זו חל על אנשים על הרצף האוטיסטי, אנשים עם מוגבלויות נפשיות ואנשים עם מוגבלויות שכליות, להם יש זכאות לצאת למרחק העולה על 100 מטר מסביבת הבית בגפם, או עם מלווה אם הדבר נדרש.

תקנות הגבלת הפעילות אוסרות על יציאה מהבית למרחב הציבורי למעט אחת מהפעולות הבאות (כל יציאה שלא לצרכים הללו מהבית מוגבלת ל-100 מטר בלבד)
• הגעה למקום עבודה שמאושר על פי התקנות
• קניות - מזון, תרופות, ציוד לבריאות ואופטיקה
• קבלת שירות רפואי
• תרומות דם
• הפגנה
• הליך משפטי
• הגעה לכנסת
• טיפול ברווחה
• לוויה - בשטח פתוח בלבד, עד 20 אנשים, ותוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם
• ברית מילה - בשטח פתוח בלבד, עד 10 אנשים, ותוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם
• יציאת נשים למקווה - בתיאום מראש
• סיוע לאדם אחר לצורך רפואי, או קושי תפקודי, או מצוקה שדורשת סיוע
• העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני
• העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני, ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו

בעת היציאה מהבית יש לחבוש מסכת פנים למניעת הפצת רסיסי רוק המפיצים את נגיף קורונה. אם אין מסכה, ניתן לאלתר מסכה מחתיכת בד, צעיף וכדומה.

נקבעו מגבלות תנועה במקרים הבאים
• כלל החנויות (למעט מזון, תרופות, הגיינה ואופטיקה) סגורות לקבלת קהל, אך ניתן להזמין משלוחים.
• אין לקיים מפגשים של יותר מ-2 אנשים בחלל אחד, אלא אם מדובר באותו תא משפחתי.
• תפילה - חל איסור על תפילה משותפת עם אנשים נוספים במרחב הציבורי, למעט באישור רב הכותל או השר לשירותי דת.
• חתונות- חל איסור להשתתף בחתונות במרחב הציבורי. חופות ניתן לקיים עם עורך הטקס, 2 משתתפים והזוג.
  על פי נהלי הרבנות הראשית, לא מתקיימות חתונות בתקופת ספירת העומר (עד לאחר ל"ג בעומר).
• יש לערוך את חג הפסח רק עם הדיירים המתגוררים באותו הבית.

שימוש ברכב הפרטי
ההנחיות מאפשרות לנסוע ברכב הפרטי לצרכים חיוניים המפורטים בתקנות בלבד, עד שני נוסעים ברכב.
נסיעה ברכב עם יותר משני אנשים אפשרית במקרה של נסיעה לצורך חיוני בלבד, בכלל זה טיפול במסגרת רווחה, יציאה לפעילות חינוכית שהותרה כחריג, העברת קטין בין הורה להורה והעברת קטין לצורך השגחה עליו כאשר ההורה יוצא לצורך חיוני.

מענק מיוחד למשפחות ולקשישים
לרגל חג הפסח, כל משפחה עם ילדים תקבל 500 שקל עבור כל ילד עד גיל 18, עד הילד הרביעי. בנוסף, כל קשיש יקבל מענק של 500 שקל. המענקים ייכנסו ישירות לחשבון הבנק.

השכונות הבאות בירושלים הוגדרו כאזורים מוגבלים החל מיום ראשון, 12 באפריל 2020 בשעה 12:00 ועד ליום רביעי, ה- 15 באפריל 2020 בשעה 07:00: 
רמות
רמת שלמה
נווה יעקב
הר נוף
גבעת שאול
קרית משה
רחביה עד רחוב רמב״ן (חלק צפוני)
נחלאות
מקור ברוך
רוממה (רבתי)
עזרת תורה
גאולה
מאה שערים
בית ישראל
מוסררה
בית וגן
גבעת מרדכי

בנוסף העיר בני ברק הוכרזה כאזור מוגבל ב- 3 באפריל 2020. תוקף ההכרזה הוארכה עד ליום רביעי, ה- 15 באפריל 2020.

תושבים המתגוררים באזור המוגבל יוכלו לצאת ממנו רק למטרות הבאות
•יציאה לעבודה
•קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבל באזור המוגבל
•הליך משפטי שמחייב נוכחות
•שוטר, חייל או איש צוות רפואי שיוצא במסגרת מילוי תפקידו
•הלוויה של קרוב משפחה ממדרגה ראשונה
•העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל הורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל (במידה שיש משמורת משותפת)
•צורך חיוני אחר, בכפוף לאישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש החירום הלאומית על פי נוהל שפורסם לציבור

גורמים שיכולים להכנס לאזור המוגבל
•גופי הצלה (מד"א, כבאות והצלה) במסגרת תפקידיו, וכן משטרת ישראל, צה"ל ושירות ההתגוננות האזרחית לצורך מתן סיוע אזרחי.
•כניסת איש צוות רפואי, באישור משרד הבריאות
•עובדים סוציאליים
•כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים – לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת
•העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד לביתו של ההורה השני
•כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים שהוגדרו כחיוניים על ידי הרשות המקומית
•עובדי רווחה שקיבלו אישור ממשרד העבודה והרווחה
•כניסת עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת נושאים תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית או איגוד העיתונאים

היתרי כניסה ויציאה לצרכים חיוניים שאינם מופיעים ברשימה
במידה שהכניסה או היציאה מהאזור המוגבל הם לשם צורך חיוני שלא כלול באחד מהמקרים שפורטו לעיל, ניתן להעזר בצ'אט האוטומטי בדף הבית.

השגות על הגבלות המעבר
כל אזרח רשאי להגיש השגה לעניין כניסה ויציאה מאזור מוגבל, בהתאם למקרים הבאים:
•סירוב על ידי שוטר – אדם שסורבה כניסתו או יציאתו על ידי שוטר יוכל להגיש השגה לקצין משטרה בכיר שהוסמך על ידי המפכ"ל
•סירוב על ידי רח"ל – אדם שסורבה בקשתו על ידי רח"ל לקבל היתר יציאה או כניסה בשל צורך חיוני יכול להגיש בקשה לראש רח"ל או סגנו

החלטה בעניינו של אדם שהגיש בקשה לכניסה או יציאה מראש והיא סורבה, תינתן ככל הניתן לא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד שבו מבקש האדם לצאת או להיכנס.

סירוב לאפשר כניסה או יציאה יעמוד בתוקפו אלא אם כן נתקבלה החלטה אחרת בהשגה. על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט.

לפניות כלליות בנושא הגבלות הכניסה והיציאה יש לפנות למוקד העירוני במספר 106.

פעילויות מותרות לתושב בתוך האזור המוגבל

יציאה לעבודה - כל אדם רשאי ללכת לעבודה (בכפוף למכסות העובדים החלות על המעסיק). אין צורך בתעודה או באישור בכתב.

הסעים –
•נסיעה פרטית ברכב עם נהג ונוסע אחד.
• חריגים – רק לצורך חיוני
•ניתן לצאת מהבית לעבודה ובחזרה (חייל נחשב לעניין זה עובד)
•הסעות עובדים באמצעות רכב פרטי או מונית – מותר עד 3 נוסעים ברכב (נהג ושני נוסעים)
נסיעת עובדים באוטובוס או הסעה – אין הגבלה על מספר האנשים. יש לוודא כי שני נוסעים לא יושבים בצמידות על פי הנחיות משרד הבריאות

מרחב ציבורי 
•ניתן לצאת להלוויה במקום פתוח, עד 20 אנשים
•ניתן לקיים ברית מילה במקום פתוח או סגור, בהשתתפות עד 10 אנשים
•תפילות גברים ונשים יתקיימו ביחידים בלבד
•מקווה נשים – ניתן ללכת בתיאום מראש

חנויות 
ככלל החנויות סגורות ויכולות להפעיל משלוחים בלבד.
חנויות לממכר מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מוצרי הגיינה ומעבדה לתיקון תקשורת ומחשבים - יכולות להשאר פתוחות.

פעילויות אסורות לתושב בתוך האזור המוגבל
האיסורים החלים באזור המוגבל זהים לאיסורים המוטלים על כלל הציבור.

סמכויות המשטרה
לצורך אכיפת התקנות יוכלו השוטרים למנוע כניסה או יציאה של אדם או רכב לאזור המוגבל, לדרוש מאדם להזדהות, לעכב אותו לתשאול ולהשתמש בסמכויות שיטור נוספות במידת הצורך.
במסגרת זו ניתנו למשטרה הסמכויות הבאות:
•למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור המוגבל או יציאה ממנו –במקרה של סירוב להוראה או לדרישת השוטר, השוטר רשאי לנקוט בכוח סביר לשם מילוי ההוראה
•לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך – לצורך כך רשאי השוטר לעכב אדם או כלי רכב
•להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו – ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לענין זה