היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32


מלוניות


כלל הנוסעים אשר מגיעים לישראל נדרשים לשהות בבידוד למשך שבועיים מרגע הנחיתה.
חוזרים מחו"ל יכלו לצאת ממעבר הגבול לבידוד ביתי (כמו דירה לבד, יחידת דיור נפרדת לחלוטין מדיירים אחרים בבית או מקום אחר העומד לרשותם) למשך שבועיים, אם יפרטו, במסגרת התשאול שנערך להם בעת חזרתם לארץ, את מקום הבידוד העומד לרשותם ואת תנאיו, וכן התחייבו בכתב שלא לנסוע בתחבורה ציבורית לביתם.
נציג משרד הבריאות רשאי להורות לחוזרים מחו"ל לשהות במלונית לבידוד מטעם המדינה אם השתכנע כי החוזרים אינם יכולים לקיים את חובת הבידוד במקום מגוריהם או במקום אחר, או אם סירבו החוזרים לחתום על ההתחייבות או לדווח על מקום הבידוד.
יש להגיע משדה התעופה למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר. חל איסור על שימוש בתחבורה ציבורית, למעט מוניות, ובתנאי שבמונית לא יישב נוסע נוסף, למעט אנשים המתגוררים יחד. הנסיעה במונית תיעשה בהתאם להנחיות, על הנוסע לשבת במושב האחורי, וחלונות הרכב יהיו פתוחים.
השוהים במלוניות הבידוד לחוזרים מחו"ל, שיכולים לקיים את הבידוד בביתם בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יחזרו לביתם להמשך בידוד.
החזרה הביתה מהמלונית היא באחריות הנוסעים, ותתבצע על פי אחת מהאפשרויות הבאות: הזמנת מונית, איסוף על ידי בן משפחה, או חזרה לנתב"ג על ידי פיקוד העורף ומשם הגעה עצמאית לבית.

 

אזרחים שאובחנו כחולים- ההחלטה על שהייה במלונית החלמה מתקבלת על ידי משרד הבריאות בשיתוף קופות החולים, ועל-פי מצבו הרפואי של האזרח. קופת החולים אחראית ליצור קשר עם המבוטח שלה ולעדכן אותו על העברתו למלונית. ניוד האורח למלונית מתבצע על ידי מד"א.

בנוסף ישראלים החוזרים לארץ ממדינות בחו"ל, נדרשים כעת לשהות בבידוד במלונית בידוד למשך שבועיים מרגע הנחיתה. ההעברה למלונית תתבצע ישר משדה התעופה.

במלונית בידוד תבוצע בדיקה לגילוי נשאות לנגיף הקורונה. עם הגעת תוצאות הבדיקה, יופנו להמשך טיפול על פי הוראות משרד הבריאות:
1.נוסעים אשר תתקבל לגביהם תשובה חיובית (יימצאו כנושאים את נגיף הקורונה) -יועברו ע״י פיקוד העורף למלונית החלמה עד להבראתם המלאה.
2. נוסעים אשר תתקבל לגביהם תשובה שלילית (אינם נושאים את הנגיף) - ישוחררו לביתם לאחר סיום תקופת הבידוד המלאה. החזרה הביתה הינה באחריות הנוסעים.

מומלץ לשקול נחיצות של נסיעות פרטיות לחו"ל. אם בכל זאת הוחלט לנסוע, יש להקפיד הקפדה יתרה על כללי ההיגיינה בזמן השהייה ולהימנע משהיה בלתי-הכרחית במוסדות בריאות. מומלץ להימנע מנסיעות לכנסים, כינוסים והתקהלויות בין-לאומיות כולל נסיעות לאירועים בעלי אופי דתי.
בכל מקרה מומלץ להתעדכן באופן שוטף בדיווחים על מצב התחלואה באזור אליו נוסעים, ובהנחיות משרד הבריאות, משרד החוץ והשלטונות המקומיים בכל יעד.
עד להודעה חדשה, חל איסור גורף על עובדי מערכת הבריאות לצאת מישראל. בנוסף יש הנחייה של נציב שירות המדינה לעובדי מדינה להימנע מנסיעות לחו"ל במסגרת התפקיד ולשקול נחיצות של נסיעות פרטיות.
כלל הנוסעים אשר מגיעים לישראל נדרשים לשהות בבידוד למשך שבועיים מרגע הנחיתה.
חוזרים מחו"ל יכלו לצאת ממעבר הגבול לבידוד ביתי (כמו דירה לבד, יחידת דיור נפרדת לחלוטין מדיירים אחרים בבית או מקום אחר העומד לרשותם) למשך שבועיים, אם יפרטו, במסגרת התשאול שנערך להם בעת חזרתם לארץ, את מקום הבידוד העומד לרשותם ואת תנאיו, וכן התחייבו בכתב שלא לנסוע בתחבורה ציבורית לביתם.
נציג משרד הבריאות רשאי להורות לחוזרים מחו"ל לשהות במלונית לבידוד מטעם המדינה אם השתכנע כי החוזרים אינם יכולים לקיים את חובת הבידוד במקום מגוריהם או במקום אחר, או אם סירבו החוזרים לחתום על ההתחייבות או לדווח על מקום הבידוד.
יש להגיע משדה התעופה למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר. חל איסור על שימוש בתחבורה ציבורית, למעט מוניות, ובתנאי שבמונית לא יישב נוסע נוסף, למעט אנשים המתגוררים יחד. הנסיעה במונית תיעשה בהתאם להנחיות, על הנוסע לשבת במושב האחורי, וחלונות הרכב יהיו פתוחים.
השוהים במלוניות הבידוד לחוזרים מחו"ל, שיכולים לקיים את הבידוד בביתם בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יחזרו לביתם להמשך בידוד.
החזרה הביתה מהמלונית היא באחריות הנוסעים, ותתבצע על פי אחת מהאפשרויות הבאות: הזמנת מונית, איסוף על ידי בן משפחה, או חזרה לנתב"ג על ידי פיקוד העורף ומשם הגעה עצמאית לבית.
הכניסה לישראל מותרת לכל אזרח או תושב ישראל, אך הם מחויבים בבידוד עם חזרתם.
הכניסה לישראל מנועה מאנשים שאינם אזרחים או תושבי ישראל, החוזרים מכל מקום בעולם. במקרים חריגים בלבד ניתן להגיש בקשה לאישור למשרד החוץ ובכפוף להוכחה על אפשרות לבידוד בית בישראל עם הגעתם למשך 14 ימים.
כחלק מהחזרה ההדרגתית לשגרה ועל מנת להקל על אזרחים ששבו מחו"ל, הוחלט לאפשר בידוד ביתי. ההנחיה לביצוע בידוד למשך 14 יום ממועד החזרה לארץ לא השתנתה.
עם זאת, מי שלא מסוגל לקיים את הבידוד הביתי יועבר לביצוע הבידוד במלוניות הבידוד.
ההנחיה לביצוע בידוד למשך 14 יום ממועד החזרה לארץ לא השתנתה. כחלק מהחזרה ההדרגתית לשגרה, ועל מנת להקל על אזרחים ששבו מחו"ל, הוחלט לאפשר בידוד ביתי. ניתנו גם הנחיות מדויקות כיצד להגיע לבידוד משדה התעופה. מי שיפר את הנחיית הבידוד צפוי לעונשים כבדים כפי שנקבעו בתקנות.
חוזרים מחו"ל שאין באפשרותם לקיים את הבידוד בבית באופן מלא ותקין (כמו דירה לבד, או יחידת דיור נפרדת לחלוטין מדיירים אחרים בבית), יועברו לבידוד במלונות הבידוד.
יש להגיע משדה התעופה למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר. חל איסור על שימוש בתחבורה ציבורית, למעט איסוף על-ידי בן משפחה או מוניות, ובתנאי שבמונית לא יישב נוסע נוסף, למעט אנשים המתגוררים יחד. הנסיעה במונית תיעשה בהתאם להנחיות, על הנוסע לשבת במושב האחורי, וחלונות הרכב יהי