היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32


רווחה


מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה מפעילים 'קו חם' אליו ניתן לפנות. הפונה יקבל הסבר כיצד ניתן לסייע לו על ידי מגשר והמקרה יופנה לטיפול מרכז הגישור הקרוב לביתו.
המגשר מסייע לשני הצדדים להגיע לפתרון המקובל על שניהם באופן רצוני ומוסכם, מתוך שאיפה להבין את צרכי שני הצדדים ולהגיע להסדרת היחסים באופן של win-win.
מגשרים יכולים לסייע בשיחה טלפונית או על ידי גישור באמצעות תכנת זום.
כן, ניתן להסתייע בשירות גם בימי שגרה. מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה מתמחים בגישור בתחומי החיים השונים: שכנים, משפחה, עבודה, צרכנות ועוד. פנו דרך הקו החם או ישירות למרכז הגישור הקרוב למגוריכם לשמוע כיצד הגישור יכול לסייע לכם בפתרון הקונפליקט: מפת מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.