היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32


תחבורה והתניידות


1. נהג שתוקף רישיון הנהיגה שברשותו צפוי לפוג בשלושת החודשים הקרובים, יקבל הארכה של תוקף הרישיון בשלושה חודשים נוספים, החייבים בביצוע קורסים, בדיקות רפואיות או מבחנים עיוניים, עבור חידוש רישיון לאחר שלילה, עד ל-15 ביוני 2020.
2. כל ההכשרות של קורסי נהיגה נכונה (נהיגה מונעת) וקורסי ריענון נהיגה מבוטלים עד להודעה חדשה.

החל מיום חמישי ה-28 במאי, ערב חג שבועות, קווי האוטובוס ובכלל זה הקוים הבינעירוניים יחזרו בסופי שבוע למתכונת רגילה. כתוצאה מכך יבוטלו תגבורים מיוחדים שהותאמו לתקופה.
כמו כן תורחב קיבולת הנוסעים המותרת בתחבורה הציבורית.
תחבורה בינעירונית - קיבולת 46 נוסעים. למעט השורה הראשונה מאחורי הנהג, ניתן יהיה להשתמש בכל מושבי האוטובוס, אך האיסור על נסיעה בעמידה יימשך.
תחבורה עירונית - קיבולת 49 נוסעים.
אוטובוס מפרקי – קיבולת של 75 נוסעים.
מיניבוסים ומוניות שירות - קיבולת של 75% מהמותר ברישיון הרכב.
מוניות פרטיות - עד 2 נוסעים מאחור, גם אם אינם נדרשים למלווה.
להנחיה החדשה ישנם מספר חריגים:
1.קווי ההזנה אל הרכבת וממנה – לא יופעלו עד חזרת הרכבת לפעולה כמתוכנן ב-8.6.2020.
2.קווי לילה – לא חוזרים בשלב זה.
3.קווי אקדמיה – יחזרו לפי הצורך על פי קצב חזרת הלימודים האקדמי.
4.קווי תלמידים – חזרו במלואם, למעט קווים אל מוסדות חינוך שטרם חזרו לפעילות.

שימו לב - התחבורה הציבורית בקווים העירוניים והבינעירוניים בכל הארץ, תפעל בשעות השיא ללא מגבלת נוסעים לטובת תלמידי מערכת החינוך. השעות בהן תותר נסיעה ללא מגבלת נוסעים הן מהשעה 7:00 עד 8:30 בבוקר ומהשעה 13:00 עד 15:00 בצהריים, כדי לאפשר הגעה וחזרה סדירה של התלמידים אל בתי הספר וחזרה הביתה.
הנחיות מפורטות

1. מבחנים עיוניים ("תיאוריה") -החל מיום רביעי ה- 22 באפריל, יחודשו המבחנים העיוניים ("תיאוריה"), תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות:
• הזמנת הבחינה תעשה באמצעות המוקד הטלפוני (5678*) או אתר האינטרנט בלבד.
• התשלום עבורה הבחינה יבוצע באמצעים מקוונים בלבד.
• על הנבחנים להצהיר כי חום גופם נמדד בשעה האחרונה ואינו עולה על 38 מעלות. במידה ולא עשו כן, הם יידרשו למדוד את חומם טרם ביצוע הבחינה.
• על הנבחנים לשטוף ידיים עם מים וסבון או עם חומר חיטוי מתאים (בכל אתר בחינה תמוקם עמדה לשטיפת ידיים, עם מים וסבון ובצמוד לה תהיה עמדה עם חומר חיטוי מתאים).
• על הנבחנים לעטות מסכה, המכסה את אזור האף והפה באופן מלא.
• על הנבחנים להיות מצוידים בכפפות סטריליות.
• על הנבחנים לשמור מרחק של 2 מטרים משאר הנבחנים.
• לא מתכנסים יותר משמונה נבחנים בכל נקודת זמן.
2. חודשו לימודי הנהיגה ומבחני הנהיגה המעשיים ("טסט"), תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות:
•ההיתר להוראת נהיגה ולביצוע בחינה מעשית הוא למורים, בוחנים ונבחנים שטרם מלאו להם 67 שנים.
•יש להציב שילוט בתוך הרכב, במקום מרכזי וגלוי לעין אשר בו יפורטו כל הנחיות נקיטת אמצעי הזהירות.
•לא יימצאו ברכב בזמן נתון יותר משני אנשים – מורה/בוחן ותלמיד, הן בשיעור נהיגה והן במהלך בחינה מעשית.
•לא יתקיים כל מגע פיזי בין מורה לתלמיד ו/או בין בוחן לנבחן.
•המורה והתלמיד, הבוחן והנבחן, יעטו מסכה לכל אורך שיעור הנהיגה/ מבחן הנהיגה המעשי.
•התלמיד/הנבחן, ילבשו כפפות במהלך כל שיעור הנהיגה/ המבחן המעשי.
•בין המורה/הבוחן, לבין התלמיד תוצב מחיצת ניילון, הנמתחת מקדמת הרכב ועד למושב האחורי, מגובה התקרה ועד לקו הכתפיים באופן שיחצוץ בין פניהם של המורה והתלמיד אך יאפשר התערבות של המורה/הבוחן בהיגוי בצורה בטיחותית במידת הצורך.
•המורה ידאג לחטא את גלגל ההגה, מוט ההילוכים, בלם היד והאיתות בעת כל החלפה של תלמיד או נהג.
•השיעור/הבחינה המעשית יתקיימו תוך ששני חלונות הרכב האחוריים פתוחים.
•התלמיד/הנבחן יהיו חייבים למסור הצהרה למורה/לבוחן כי בשעה האחרונה, טרם הגעתם לשיעור/בחינה, מדדו חום בעצמם וחום גופם אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס במהלך השבוע האחרון, לא היו במגע עם חולה קורונה מאומת במהלך השבועיים שקדמו למועד השיעור/בחינה ואין להם אף אחד מן התסמינים הבאים: שיעול וקשיי נשימה.
•באחריות מורה הנהיגה בהגעתו לבחינה מעשית, להציג בפני הבוחן, מטעם רשות הרישוי, את הצהרת התלמיד ולוודא כי הרכב עבר הליך חיטוי (חיטוי של ההגה, מוט ההילוכים, בלם היד והאיתות).
•על מנת לוודא את קיום ההנחיות באופן הנכון, מפקחים מטעם רשות הרישוי יבצעו פעולות פיקוח, אשר נועדו להבטיח את קיום ההנחיות ולהגדיל את המודעות לחשיבות הנקיטה באמצעי הזהירות בעת הזאת.
3. מבחני נהיגה מעשיים לטרקטור, משא כבד, סמיטריילר ואוטובוס, מלגזה, מכונה ניידת (צמ"ה), כיבוי אש ואמבולנס מבוטלים עד להודעה חדשה.
4. תוקף כל מבחני התיאוריה והבדיקות הרפואיות שהיה אמור לפוג עד ל-15 ביוני 2020, הוארך בשלושה חודשים, עד להשלמת המבחן המעשי (טסט).

כל מכוני הרישוי פועלים כרגיל, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. מאחר שנוצר עומס על מכוני הרישוי, הוארך לתקופה נוספת תוקף רישיון הרכב על פי הפירוט הבא: רכבים שפג תוקף הרישיון הקודם שלהם בין ה- 16.3.20 ל- 16.4.20, קיבלו הארכה של 76 ימים, כלומר עד למועד שהוא בין 31.5.20 ל- 30.6.20, בתלות מתי פג רישיון הרכב שלהם (כל אחד 76 ימים שמתחילים מיום פקיעת רישיון הרכב).
רכבים שפג תוקף הרישיון שלהם בין ה- 17.4.20 ל- 17.5.20, קיבלו הארכה של 44 ימים. כלומר עד למועד שהוא בין 31.5.20 ל- 30.6.20, בתלות מתי פג רישיון הרכב שלהם (כל אחד 78 ימים שמתחילים מיום פקיעת רישיון הרכב.
אגף הרכב במשרד התחבורה יאריך רישיונות יבוא רכב באופן פרטני על פי צורך ועל פי בקשת יבואני הרכב.