היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32


אכיפה


אי דיווח בפעם הראשונה נושא בחובו קנס של 300 שקל. במידה שהחייב לא דיווח, יתווסף קנס של 600 שקל על כל יום נוסף של אי דיווח.
הקנס על הפרת הוראה לבידוד עומד על 5,000 שקל.
כנגד מפיצי ידיעות כוזבות תיפתח חקירה פלילית.

במקרי חירום מידיים מומלץ להתקשר 100 למשטרה או 118 לקו החם של משרד הרווחה, הפועל 24 שעות ביממה.
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים הקים מערך עורכי דין, הזמינים לטפל בכל בקשה הנוגעת לחשש מאלימות במשפחה גם בתקופת חירום. המערך פועל בשעות פעילות המזכירויות בבתי המשפט השלום ובתי המשפט למשפחה ברחבי הארץ. יש להגיע באופן פיזי לאחד מבתי המשפט הללו ולפנות למזכירות במקום לקבלת טופס בקשה לצו הגנה. לאחר קבלת הטופס, יש ליצור קשר באמצעות טלפון למוקד הסיוע המשפטי. מרגע שהפונים ייצרו קשר טלפוני עם מוקד הסיוע המשפטי ואם יהיו זכאים ומעוניינים בכך, ימונה להם עו"ד שיתייצב בביהמ"ש הרלוונטי בתוך כשעה.

יש להתקשר למוקד המידע של המשטרה 110.

בהודעת הקנס מפורטים: שם הנקנס וכתובתו; תיאור תמציתי של העובדות בשלהן ניתן הקנס, המהוות את העבירה; ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם;  ציון הוראות החיקוק בהן נקבעה העבירה (תקנות שעת חירום); וגובה הקנס המוטל.
אדם שקיבל קנס בשל הפרת אחת ההוראות לעיל יוכל:
1. לשלם את הקנס תוך 60 ימים מיום מתן הקנס.
2. להגיש בקשה להישפט.
3. להגיש תוך 30 ימים מיום הקנס בקשה לתובע לביטול הקנס, אם התקיימה אחת מהעילות הבאות: העבירה לא נעברה, או שהעבירה לא נעברה בידי הנקנס או אם הנסיבות אינן מתאימות להמשך ההליכים.
בגב הודעת הקנס מצוינים פרטי ההתקשרות עם התביעה לצורך הגשת בקשות אלו באופן מקוון באתר האינטרנט.

ניתן להשתמש באסמכתא עם כתובת עדכנית. יש לדעת כי כתובת שאינה מעודכנת מהווה עבירה על החוק. יש אפשרות לבצע שינוי מידי של הכתובת באינטרנט, למעט מי שעבר כתובת בפרק זמן של פחות משנה, מי שמבקש להחזיר את המען להורים, או מי שמבקש לעבור לישוב שמקנה הטבות או ישוב קטן. במקרים אלו יש להחזיק אסמכתאות.
אין צורך להציג כל תעודה, רק לציין איפה אתה עובד. בשלב זה אין צורך בתעודת מעבר עבור כל מגזר או סקטור לטובת הגעה למקומות עבודה.