היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32


דיור


ניתן ליצור קשר עם מוקד המידע של תוכנית מחיר למשתכן בטלפון 5349*.
כל התשלומים נדחו ל-27 באפריל 2020, ללא תוספת הצמדה וריבית. הוראה זו אינה חלה על תמלוגים המשולמים לרמ"י.